"

Kommuninformation v 13 2011

Åsele kommun informerar på mittuppslaget i Åsele-Nytt 4 gånger per år.

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.

Här under kan du läsa den senaste informationen.

Åsele Kommun informerar v. 13 2011

-- information-rubrik-top.gif

Risk att vattnet fryser
Denna vinter har vi extremt djup tjäle efter kommunens gator och
ledningsnät, därför finns det en risk för att vattenledningarna kan frysa.
Lägger ni märke till något ovanligt med vattnet, t.ex. att det blir vitfärgat –
(skummigt), missfärgat – (brunt) eller att vatten-trycket är mindre än
vanligt, kan det vara tecken på frysning.
Om ni upptäcker något av detta – öppna omedelbart en kran och låt
vattnet rinna, kontakta därefter K-G Danielsson 0941 – 140 24 eller
kommunens växel 0941 – 140 00
så får kommunens servicepersonal kontrollera det.

 


Uppdatering av företagsregister
De flesta av kommunens företag finns i vårt företagsregister
som finns att söka digitalt på www.asele.se/naringsliv.
Att finnas med i registret innebär att kunder som söker företag i
Åsele kan få dina kontaktuppgifter samt att du får inbjudningar och
information från kommunen.
För att registret ska vara korrekt krävs det av företagen att de
regelbundet uppdaterar sina uppgifter.
Gå in i registret och titta om ditt företags uppgifter stämmer. Är
något fel eller om ditt företag inte finns med kan du fylla i
webbformuläret så uppdaterar vi.
Fyll gärna i mailadress eftersom vi ofta skickar ut information via
mail.
Vid frågor kontakta Jeanette Olofsson tel. 0941 – 142 38.


Barn- och utbildning informerar 

Kommunal vuxenutbildning
Kurser erbjuds på distans genom Lapplandsvux och Hermods.
Ta kontakt med Lärcentrum om du funderar på yrkeskurser eller
yrkesutbildning på gymnasial nivå.
Anmälan till vuxenutbildning görs till Åsele Lärcentrum. Kontaktpersoner är:
Brage Sundberg, tel. 0941-142 37 - Jeanette Olofsson, tel. 0941-142 38
Svenska för invandrare (SFI)
Kurser i SFI anordnas i Åsele. Anmälan görs till Komvux, Åsele Centralskola.
Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold Näsström, tel. 0941-141 05.

  Åsele kommun söker
medarbetare till tekniska avdelningen, FASTIGHETSSKÖTARE,
heltid med placeringsort FREDRIKA. Läs mer under nyheter på www.asele.se

 

 


 

Socialnämnden informerar

Information om anhörigstöd
Vilken hjälp finns att få? Vi träffas på Åseborg i samlingssalen den
1 april klockan 10.00 – 12.00.
Som anhörig/närstående vårdare/hjälpare är du ett ovärderligt stöd
för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg för en
närstående betyder mycket för dennes livskvalitet.
Anhörig/närstående, vårdare/hjälpare är du som regelbundet hjälper
någon i dennes vardag. Du kan vara maka, make, förälder, barn,
barnbarn, sambo, god vän eller närstående på annat sätt.
m
Du som anhörig/närstående vårdare/hjälpare behöver ibland också
stöd, hjälp och tid för dig själv.

 


 

Missbruksvård/Öppenvård IF

Åsele kommun har upphandlat öppenvårdsbehandling på
hemmaplan d v s man behöver inte åka till något behandlingshem
utan personalen kommer till Åsele.
Vi har upphandlat upp till 12 platser och erbjuder företagen
möjlighet att nyttja platser till självkostnadspris.
Behandlingen riktar sig även till dig som inte har någon
arbetsgivare/anställning.
Grundbehandlingen är 5 veckor med 11 månaders efterbehandling.
Anhörigvecka under fjärde behandlingsveckan.
Om ni önskar ytterligare information kontakta då våra
socialsekreterare
tel. 0941-140 00.

 


 

Beröm eller klagomål – enkätundersökning inom IFO.
Under perioden 1 – 30 april ska individ- och familjeomsorgen i
Åsele kommun genomföra en undersökning vad våra besökare
anser om bl. a bemötande på socialförvaltningen.
Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna utveckla och
förbättra vår verksamhet.
Blanketten finns utlagd i socialas väntrum och den kan också
inlämnas där.

 


 

Värmepumpanläggningar
Du som tänker installera jord/sjö- eller bergvärmepump.
Glöm inte att anmäla detta till kommunens miljöenhet.
Anmälningsblankett hittar du i dokument- och
blankettarkivet
på kommunens hemsida.

 


 

Positiva nyheter om Åsele
Vi får ibland höra att vi är dåliga på att berätta om positiva saker
som händer i Åsele. Och det är nog sant. Vi försöker bättra oss nu. 

Sveriges bästa skola
Föräldraalliansen och Skolvärlden har utsett Åsele Centralskola till Sveriges
bästa skola 2010!
Åsele ligger även bra till i Sveriges Kommuner och Landstings öppna
jämförelser, där de placerar Åsele Centralskola som tredje bästa i landet år
2010.

Många nybildade företag i kommunen
Åsele har raketklättrat på listan för nyföretagande och är bästa kommun på
nyföretagande i Västerbotten 2010.
Med ett företagande på 7,8 nya företag per tusen invånare hamnar
Åsele på plats 28 på listan över Sveriges kommuner 2010.
Det är en raketklättring sedan 2009 då Åsele låg på 103:e plats

Välkomstbrev till nyinflyttade
Alla nyinflyttade till kommunen får ett välkomstpaket som tagits fram i
samarbete med butiker och företag i kommunen. Välkomstpaketet innehåller
informationsmaterial om kommunen och några praktiska gåvor från
kommunen. Dessutom rabatterbjudanden från ett antal butiker och föreningar
i Åsele. Välkomstpaketet har varit mycket uppskattat av alla nyinflyttade

Föreläsning om värdskap
Den 13 och 28 april genomför vi ett antal föreläsningar om värdskap och
bemötande på Folkets hus i Åsele. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna
för alla medborgare i kommunen. Se kommande annons i Åsele Nytt.
Vi är övertygade om att ett bra värdskap och bemötande i alla sammanhang
och alla verksamheter är en viktig faktor för Åseles befolkning och kommunens
attraktionskraft.

Inspirationsdag
Våren 2010 genomfördes en mycket uppskattad inspirationsdag med temat
”Ett bra företagsklimat i Åsele gynnar alla”. Dagen fylldes av intressanta
föreläsningar och en avslutande paneldebatt.
Den 7 maj 2011 genomförs en ny inspirationsdag i syfte att förbättra attityder
till företagande och värdskap. Se kommande annons i Åsele Nytt.

Projekt för inflyttning
Den 12-13 februari fanns Åsele Kommun representerade på den stora
migrationsmässan i Houten utanför Utrecht i Holland.
Mässan drog till sig ca 11 000 holländare som är intresserade av att flytta till
andra länder.
Störst är intresset för att flytta till Sverige.
Det planeras en visningsresa hit till Åsele till hösten för de
holländare som visat intresse.

 


 

Den 15 april är sista ansökningsdag för ansökan till
högskola och universitet. Därför inbjuder vi til

ÖPPET HUS PÅ ÅSELE LÄRCENTRUM

Vi bjuder på fika!

Måndag 4 april kl 14 – 19 

VARMT VÄLKOMNA!

Kl 17-18 informerar Umeå Universitet om
distansutbildningen Elkraftsingenjör, 180 hp
Ingång vid biblioteket
Mer info på www.asele.se/larcentrum
0941 – 142 38

 


 

Vad kan man läsa då? Vad som helst! Några förslag:

Universitet och högskola (distans):
- Träteknisk högskoleexamen, 120 hp (LTU)
- Turism, gastronomi & hospitality management, 120 hp (UMU)
- Sjuksköterska, 180 hp (UMU, Lycksele)
- Förskollärare, 210 hp (LTU)

Yrkeshögskola (YH):
- Processtekniker: krossning, väg & beläggning, 2 år
(Vilhelmina)
- Spec. undersköterska, demensvård, distans 2 år, 50%
(Kramfors)
- Integrationspedagog, distans 1 år, (Sollefteå)

Fristående kurser: (hel/halvfart, distans)
- Företagsekonomi, olika inriktningar, 7,5 hp (MIUN)
- Juridisk översiktskurs, 15 hp (UMU)
- Ledarskap & ledarutveckling, 7,5 hp (UMU)
- Fordonsteknik, 7,5 hp (UMU)
- Affärsengelska, 7,5 hp (MIUN)
- e-Logistik & e-Business, 7,5 hp (HIS)

Hitta fler utbildningar på www.akademinorr.se
och www.studera.nu