"

Kommuninformation v 13 2012

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.

Här under kan du läsa den senaste informationen.

Åsele Kommun informerar v. 13 2012

-- information-rubrik-top.gif

 

 

 

Lägenheter och lokaler

-- Åselehus logoNi hittar oss under www.asele.se / Bygga, bo & miljö / Åselehus
Här finns kontaktuppgifter, blanketter och lediga lägenheter.

Välkommen in!
Stiftelsen Åselehus

 


Felanmälan Kabel-TV och Internet

Dagtid vardagar: tel. 0941 – 142 20 eller 142 26
Övrig tid Åsele: tel. 070 – 647 54 11
Övrig tid Fredrika: tel. 070 – 248 36 34


Välkommen på karriärkväll på Lärcentrum ikväll, torsdag kl. 18.00
Lärcentrum, ÅNS, kommunen och AF informerar om studier, arbete och karriär.
-- ams.jpg
-- Lärcentrum mindre.gif-- ÅNS logga -- kommunvapen-h60.gif


Barn- och utbildning informerar

Kommunal vuxenutbildning
Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns
möjlighet att ta del av utbildningsutbudet för gymnasial vuxenutbildning i
alla länets kommuner.
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Åsele Lärcentrum.

Svenska för invandrare (SFI)
Kurser i SFI anordnas i Åsele.
Alla ansökningar till vuxenutbildning och SFI skall ske genom Åsele
Lärcentrum. Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold Näsström, tel.
0941-141 05.
Studie- och yrkesvägledare är Hanna Persson, tel. 0941-142 37.
För ytterligare information se hemsidan www.asele.se – Komvux eller
kontakta Åsele Lärcentra tel. 0941-142 37 eller 142 38.


Anmälan slamtömning sommar/höst 2012

De brunnar som tömdes 2011 kommer utan särskild anmälan att tömmas
även i år. Dock måste nytillkomna anmäla detta senast 30 maj.
Telefon 0941 – 140 46, Lastbilens tel. 070- 288 03 91. Tekniska Avd.


Boka in årets inspirationsdag lördag 21 april kl. 11.00 med bland
andra Sverker Olofsson, Zinat Pirzadeh och lokala företagare.
Besök www.asele.se för att se hela programmet.

Socialnämnden informerar

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare
Åsele kommun har för närvarande avtal med Migrationsverket på 27
platser för ensamkommande ungdomar.

På grund av detta söker vi gode män som fungerar under tiden som
ungdomen är asylsökande.

Vi söker även särskilt förordnade vårdnadshavare som fungerar som
ställföreträdande förälder efter att ungdomen erhållit permanent
uppehållstillstånd och fram till dess ungdomen fyller 18 år.

Vid intresse kontakta:
Överförmyndare eller flyktingsekreterare i Åsele kommun
för mera information vad uppdraget innebär.
Åsele kommun tel. växel: 0941-140 00


Familjerådgivning

Familjerådgivning erbjuds i Åsele kommun. Familjerådgivare
Michael Edholm kontaktas för överenskommelse om tid för besök.
Tidsbeställning sker på telefon 0620-620 652 eller via mail till:
Info@nhi.se.

Familjerådgivaren har tystnadsplikt, inga journaler förs och om Ni
vill, får Ni vara anonym. Familjerådgivningen är kostnadsfri.
SOCIALNÄMNDEN


ÅSELE KOMMUN söker

Kontaktpersoner inom socialtjänsten och handikappomsorgen.
Har du intresse av att vara en kompis till en person som behöver hjälp i
vardagen med att komma ut i samhället, delta i olika aktiviteter, som
t.ex. utflykter, gå på bio, ta en fika eller att ha någon att prata och umgås
med? Då är Du den vi söker. Kontaktperson anställs genom avtal och
ersättning utgår. Vi söker kontaktpersoner i alla åldrar och just nu är
efterfrågan större av kontaktpersoner i åldern 20 - 40 år.

För mer information kontakta:
1:e socialsekreterare Erling Dalgren tel. 0941-140 00
mail: erling.dalgren@asele.se
eller enhetschef handikappenheten Christine Englund tel. 0941-140 29
mail: christine.englund@asele.se


Telefontider socialsekreterare

1:e socialsekreterare: mån, tisd och torsd kl. 08.30 – 09.30
Social- och flyktingsekreterare: mån, tisd, torsd och fred kl. 08.30 – 09.30
Telefonnummer växel: 0941 – 140 00

Övriga tider socialas kansli tel. 0941 – 140 19 och 140 20.