"

Kommuninformation v 22 2012

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.

Här under kan du läsa den senaste informationen.

Åsele Kommun informerar v. 22 2012

-- information-rubrik-top.gif

 

Sommarens öppettider på biblioteken

Åsele 11 juni - 10 augusti, måndag och torsdag 14.00 - 18.00, onsdag
och fredag 10.00 - 14.00, tisdagar stängt. Telefon: 0941 - 140 80.

Fredrika tisdagar 10.00 - 14.00, torsdagar 16.00 - 18.00. Vecka 26 och 28 endast öppet tisdag. Vecka 29, 30 och 32 stängt. Telefon: 0943 - 102 24.

Du vet väl att du kan göra omlån och reservera medier på vår hemsida!

www.v8biblioteken.se
VÄKOMNA!


-- ÅNS logga -- lärcentra.gif

Åsele Näringslivsstiftelse och Åsele Lärcentrum
håller sommarstängt v 28 - 31.

Vid akuta ärenden till ÅNS ring eller lämna ett meddelande till Robert:
070 - 271 59 32. Studenter som behöver tillgång till lärcentrum för t.ex. tentor kan kontakta oss innan vecka 27 så hjälper vi er att lösa det.


Barn- och utbildning informerar

Kommunal vuxenutbildning Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns möjlighet att ta del av utbildningsutbudet för gymnasial vuxenutbildning i alla länets kommuner.
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Åsele Lärcentrum.

Svenska för invandrare (SFI)
Kurser i SFI anordnas i Åsele. Alla ansökningar till vuxenutbildning och SFI skall ske genom Åsele Lärcentrum. Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold Näsström, tel. 0941-141 05. Studie- och yrkesvägledare är Hanna Persson, tel. 0941 - 142 37.
För ytterligare information se hemsidan www.asele.se - komvux eller kontakta Åsele Lärcentra 0941 - 142 37 eller 142 38.


Läsårstider 2012/13 för Åsele Centralskola och Fredrika skola:

Höstterminen 12-08-20 - 12-12-20. Vårterminen 13-01-07 - 13-06-07.


-- Åsele-Marknad.gif

Boende: Har ni något boende att hyra ut under marknaden - hus, lägenhet, rum, stuga eller husvagn?

Marknadsprogrammet: Föreningar som vill ha med aktiviteter i marknadsprogrammet, hör av er senast 15/6.

Kontakta Kultur- och fritidskontoret - Turistbyrån, tel. 0941 - 140 78,
e-post: turistinfo@asele.se.

 


Åsele kommun önskar alla en Trevlig Sommar!


INFORMATION OM ELDNING UTOMHUS INOM ÅSELE KOMMUN
SAMT BRANDRISKPROGNOSER

Eldning inom respektive tätorter bör ej förekomma annat än i undantagsfall och då i mindre omfattning, det bör ske i samråd med räddningstjänsten och miljöenheten. Eldning av plaster, gummi eller andra farliga ämnen får ej ske.
Eldning får ej leda till olägenheter eller vara störande för grannar eller de som bor i dess närhet, även om tillstånd beviljats.
Grillning på balkonger/uteplatser får ej förorsaka besvär för omkringboende eller andra hyresgäster.
Eldning i större omfattning och som ligger undanskymd från vägar etc. skall anmälas till räddningstjänsten eller miljöenheten.
Den som ska elda har allt ansvar och skyldighet att skydda sig och andra om elden sprider sig.
Miljöenheten 0941 - 140 06
Räddningstjänsten 0941 - 140 33, 140 95 under kontorstid.

Eldning utomhus: Ni kan kontrollera om det råder "Eldningsförbud" på tel. 0910 - 77 72 33 där får ni också veta vilken brandriskprognos som gäller.
Länk till brandriskprognosen: https://www.msb.se/brandriskprognoser 


-- Åselehus logo

Åselehus informerar

Ledig lokal finns att hyra! Bra läge i Systembolagets f.d. lokal.
Hör gärna av er för en titt!
I sommar kommer uteplatser att färdigställas i kvarteren Renen, Falken och Granen.
Påminner om att gällande telefonnummer vid akuta ärenden kvällar och helger är ändrat. Numret är 070 - 647 54 11. Spara gärna.
Trevlig sommar! 


God man och särskilt förordnad vårdnadshavare

Åsele kommun söker gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande barn och ungdomar.

Vid intresse kontakta:
Överförmyndare eller flyktingsekreterare i Åsele kommun
för mera information vad uppdraget innebär. Tel. växel: 0941-140 00


AA-gruppen i Åsele hälsar dig välkommen!

Anonyma Alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra.
Öppna möten är informationsmöten om hur alkohol fungerar. Det är för dig som kanske har någon i din omgivning som har alkohol och drogproblem, medberoende eller bara vill veta mera.

AA-guppen måndag 18.00 - 19.30 slutna möten, onsdag 18.00 - 19.30 öppna möten.
Välkommen till Finnpåls väg, ovanför Tallmon.