"

Kommuninformation v 36 2012

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.

Här under kan du läsa den senaste informationen.

Åsele Kommun informerar v. 36 2012

-- information-rubrik-top.gif

 

 

 


 

Information till nya studenter
Den 20/9 kl. 9.00 i videokonferensen på Lärcentrum.
Information från biblioteket och lärcentrum, om studieteknik och hur det är
att plugga och ha barn. Vi bjuder på fika! Välkomna!
Kom ihåg högskoleprovet, sista anmälningsdag är 17/9.
Anmälan görs på studera.nu
För mer information och frågor kontakta Hanna Persson
0941-142 37 mån- tors 8.00 – 16.00. hanna.persson@asele.se

 


Den 4 oktober inbjuder Åsele kommun, i samarbete med Köpmannaföreningen
och Företagarna i Åsele, ALLA Åselebor till ett dialogmöte mellan kommunen
och medborgarna om företagsamhet, föreningsliv, byautveckling, ungdomsfrågor
och allt annat av intresse.
För mer info se kommande annonser eller besök www.asele.se

 


Välkommen på middagsmöte 19 september kl. 18.00
På agendan finns bl.a. återkopplingar från vårens
företagsträff med Svenskt Näringsliv.
ALMI deltar för att informera om sina möjligheter
att hjälpa dig som företagare att utvecklas.
Anmälan till Robert: 0941-142 40, 070-271 59 32
eller robert.borgen@asele.se


 

Barn- och utbildning informerar 

Kommunal vuxenutbildning
Samverkansavtalet mellan länets kommuner
innebär att det finns möjlighet att ta del av utbildningsutbudet för gymnasial
vuxenutbildning i alla länets kommuner.
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Åsele Lärcentrum.

Svenska för invandrare (SFI)
Kurser i SFI anordnas i Åsele. Alla ansökningar till vuxenutbildning och SFI skall
ske genom Åsele Lärcentrum. Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold
Näsström, tel. 0941-141 05. Studie- och yrkesvägledare är Hanna Persson, tel.
0941-142 37.
För ytterligare information se hemsidan www.asele.se – komvux
eller kontakta Åsele Lärcentra 0941-142 37 eller 142 38.

Stipendier
Ansökan om stipendium ur Lärarinnan Hanna Lindblads stiftelse skall vara
stiftelsen tillhanda senast onsdag 2012-10-31 under adress Skolgatan 1,
919 31 Åsele. Upplysningar: Stefan Persson, 0941-141 07.
Läs mer under ”Stipendier” på www.asele.se.

 


Socialnämnden informerar

Projekt ”våld i nära relationer”
För ett par år sedan skärpte regeringen socialtjänstlagen avseende stöd och
hjälp till kvinnor som utsätts för våld, barn som bevittnar våld och männen som
utför våldet/använder våld.
Utifrån de nya kraven har ett samarbete inletts mellan 7 inlandskommuner
varav Åsele är en.
Målet är en gemensam stödverksamhet som ska leda till bättre kvalitet i den
hjälp och det stöd drabbade personer behöver.
Har du frågor/funderingar är du välkommen att ringa mig:
Yvonne Führ 070-396 46 12


Telefontider socialsekreterare
1:e socialsekreterare: mån, tisd och torsd kl. 08.30 – 09.30
Social- och flyktingsekreterare: mån, tisd, torsd och fred kl. 08.30 – 09.30
Telefonnummer växel: 0941-140 00
Övriga tider socialas kansli tel. 0941-140 19 och 140 20.

 


Tack alla åselebor!
Vi vill tacka alla boende i Åsele för ert stöd till Åsele Marknad; alla som genom
olika föreningar bidrar till att det blir en lyckad marknad, till alla boende som
står ut med de olägenheter som marknaden trots allt medför och till alla
företagare som annonserar i vår marknadstidning. Den sprids till omkring
140 000 hushåll i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland och är vår
viktigaste marknadsföringskanal.
För Åsele och dess innevånare är Åsele Marknad av mycket stor betydelse.
Åsele Marknad omsätter i kommunen, alltså pengar som blir kvar i Åsele,
omkring 60 miljoner kronor.
Planeringen för Åsele Marknad 2013 är redan igång. Har Du idéer, förslag,
funderingar kring framtidens marknader är Du mycket välkommen med Dina
synpunkter till oss. Du kan komma in på kontoret, och samtidigt få en kopp
kaffe, ringa, mejla eller skicka vanlig post.
Oavsett på vilket sätt Du kontaktar oss är Du mycket välkommen med Dina
synpunkter för att göra en bra Åsele Marknad ännu bättre.
Tack för i år. Kultur/Fritid Åsele


Bokbytarmånad
Har du böcker du tröttnat på i din bokhylla?
Tag med dig dina böcker till biblioteket och byt med andra läsare!
Med start den 3 september och månaden ut.
Välkommen! Åsele och Fredrika bibliotek


Ungdomsrabatt
Åsele kommun har fram till och med 2012-12-31 subventionerat hyror till
ungdomar i Stiftelsen Åselehus´ bestånd.
Åselehus anser att det är viktigt att behålla ungdomsrabatten
och kommer därför att utarbeta ett nytt förslag till rabatter.
Vi återkommer med information om detta.