"

Kommuninformation v 13 2013

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.

Här under kan du läsa den senaste informationen.

Åsele Kommun informerar v. 13 2013

-- information-rubrik-top.gif 

Barn- och utbildning informerar

Kommunal vuxenutbildning
Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns
möjlighet att ta del av utbildningsutbudet för gymnasial vuxenutbildning i
alla länets kommuner.
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Åsele Lärcentrum.

Svenska för invandrare (SFI)
Kurser i SFI anordnas i Åsele.
Alla ansökningar till vuxenutbildning och SFI skall ske genom Åsele
Lärcentrum. Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold Näsström, tel.
0941-141 05.
Studie- och yrkesvägledare är Hanna Persson, tel. 0941-142 37.
För ytterligare information se hemsidan www.asele.se – Komvux eller
kontakta Åsele Lärcentra tel. 0941-142 37 eller 142 38. 


INTERNET FÖR OVANA

Tycker du att datorer och Internet verkar krångligt?
Välkommen till biblioteket torsdagar 11.00 – 12.00 med start 11 april.


Anmälan slamtömning sommar/höst 2013

De brunnar som tömdes 2012 kommer utan särskild anmälan att tömmas
även i år. Dock måste nytillkomna anmäla detta senast 30 maj.
Telefon 0941 – 140 46, Lastbilens tel. 070- 288 03 91. Tekniska Avd.


Trafikverket bygger om korsningen vid Norrstrand

Under de närmaste veckorna kommer arbetet med att bygga om korsningen vid Norrstrand att påbörjas. Korsningen mellan väg 90/92 kommer att byggas om till en cirkulationsplats.          

I anslutning till den nya cirkulationsplatsen byggs en belyst gång- och cykelväg som startar vid cirkulationsplatsen och leder över bron. På bron över Ångermanälven breddas utrymmet för trottoaren till en gång- och cykelväg. Det innebär att den körbara ytan för fordonstrafik måste smalnas av. Under byggtiden kommer trafiken i korsningen att ledas om via förbifarter runt byggarbetsplatsen för att öka trafiksäkerheten och minska störningarna för trafikanterna. Arbetet beräknas färdigt hösten 2013.

Information om projektet hittar du på Trafikverkets hemsida:
www.trafikverket.se/asele


Marktransporter (Flygtaxi) till Flygplatsen i Vilhelmina

Åsele, Dorotea och Vilhelmina kommuner har nu träffat en överenskommelse om fortsatt låga priser för resor till och från regionens tätorter till Flygplatsen i Vilhelmina (South Lapland Airport).

Motivet har främst varit att öka beläggningen på flygplatsen för regionens medborgare, näringsliv och besöksnäring. Utgångspunkten har varit flygplatsens betydelse för att tillgodose goda kommunikationer och tillgänglighet.

Överenskommelsen innebär att varje resenär endast betalar 300 kronor per resa. Familj med 2 vuxna och 1 eller 2 barn betalar 450: - per resa. Bokning sker via Flygplatsen i Vilhelmina.


Chartertrafik från Vilhelmina till Visby

Den 1 mars byter flygplatsen namn från Vilhelmina flygplats (Sagadal) till South Lapland Airport.

I samband med denna lansering vill man erbjuda medborgarna i regionen en sommarcharter mellan Södra Lappland och Gotland. Trafiken kommer att ske under fyra helger 27/7-17/8
(lördag-lördag). Resenärerna kommer förutom ett förmånligt pris för flygstolen att erbjudas boende och aktiviteter i olika prisklasser under vistelsen på Gotland.

Destination South Lapland kommer att marknadsföra besöksnäringen inom vår egen region på returresorna.

Ta chansen att uppleva Gotland under den bästa tiden på ett enkelt sätt med förmånliga priser! Boka i tid, flygstolarna blir snabbt fullbokade! Bokning beräknas kunna ske från början av april månad.

Mera om chartertrafiken kan Du få i kommande information från flygplatsens hemsida www.southlaplandairport.com  och här på kommunens hemsida.


Heminstruktör för syn, hörsel och afasi.

Marie Johansson är heminstruktör för syn- och hörselhjälpmedel i Åsele kommun.
Hon arbetar också med datorstödd språklig stimulering för personer med afasi.

Behöver Du stöd, tips eller råd så kontakta henne hon finns på Åseborg.
Hon arbetar onsdagar och finns på telefon 0941-141 96 eller på
mobilnummer 072-237 36 38. 


-- Påskkyckling.jpg

GLAD PÅSK

ÖNSKAR

ÅSELE KOMMUN

-- Påsk.gif