"

Kommuninformation v 36 2013

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.

Här under kan du läsa den senaste informationen.

Åsele Kommun informerar v. 36 2012

-- information-rubrik-top.gif

 Barn- och utbildning informerar


Kommunal vuxenutbildning Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns möjlighet att ta del av utbildningsutbudet för gymnasial vuxenutbildning i alla länets kommuner.
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Åsele Lärcentrum

Svenska för invandrare (SFI)
Kurser i SFI anordnas i Åsele.
Alla ansökningar till vuxenutbildning och SFI skall ske genom Åsele Lärcentrum. Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold Näsström, tel. 0941-141 05. Studie- och yrkesvägledare är Hanna Persson, tel. 0941-142 37/141 13.
För ytterligare information se hemsidan www.asele.se – komvux eller kontakta Åsele Lärcentra tel. 0941-142 37 eller 142 38.

Stipendier
Ansökan om stipendium ur Lärarinnan Hanna Lindblads stiftelse skall vara stiftelsen tillhanda senast torsdag 2013-10-31 under adress Skolgatan 1, 919 31 Åsele. Upplysningar: Stefan Persson, 0941-141 07.
Läs mer under ”Stipendier”

 Hemsjukvård

Västerbottens kommuner tar över ansvaret från Västerbottens läns landsting för hälso- och sjukvård i hemmet för invånare över 18 år den 1 september 2013.

Ansvaret omfattar:

- Hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för personer över 18 år som inte kan ta sig till hälsocentralen.

- Förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar till dem som får hälso- och sjukvård i hemmet.

- Intyg om bostadsanpassning.

Hemsjukvård avser hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över tiden. Hemsjukvård ska alltid föregås av en vårdplanering.

Hembesök är öppenvårdsbesök i hemmet till medborgare som har svårighet att själv eller med stöd uppsöka hälsocentral.

Målsättningen med kommunal hemsjukvård är att patienten/brukaren ska få trygg och säker vård i hemmet dygnet runt från en och samma huvudman.

Mer information om kommunernas övertagande av hemsjukvården finns på landstingets hemsida: www.vll.se/kommunalhemsjukvardKULTUR, vad vill vi ha?

Region Västerbotten besöker oss tisdag 1 oktober 18.00 i Åsele bibliotek. Kom med du som vill tycka till om kulturen!
Vi vänder oss till föreningar, politiker och intresserad allmänhet.

Välkomna!

 Tack alla Åselebor!

Vi vill tacka alla boende i Åsele för ert stöd till Åsele Marknad; alla som genom olika föreningar bidrar till att det blir en lyckad marknad, till alla boende som står ut med de olägenheter som marknaden trots allt medför och till alla företagare som annonserar i vår marknadstidning. Den sprids till omkring 130 000 hushåll i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland och är vår viktigaste marknadsföringskanal.

För Åsele och dess innevånare är Åsele Marknad av mycket stor betydelse. Åsele Marknad omsätter i kommunen, alltså pengar som blir kvar i Åsele, omkring 60 miljoner kronor.

Planeringen för Åsele Marknad 2014 är redan igång. Har Du idéer, förslag, funderingar kring framtidens marknader är Du mycket välkommen med Dina synpunkter till oss. Du kan komma in på kontoret, och samtidigt få en kopp kaffe, ringa, mejla eller skicka vanlig post.
Oavsett på vilket sätt Du kontaktar oss är Du mycket välkommen med Dina synpunkter för att göra en bra Åsele Marknad ännu bättre.

Tack för i år. Kultur/Fritid  Snö och halka

Vi vill med denna information berätta lite om snöröjningen för att Du skall få ökad förståelse hur den sköts i vår kommun.

Snöröjning och halkbekämpning är en service vi tillhandahåller för Din trafiksäkerhet och framkomlighet och den påbörjas i regel vid 03 – 04 tiden.

Kommunen ansvarar för snöröjning i Åsele och Fredrika tätorter.
Trafikverket ansvarar för snöröjning av genomfartsvägen 92:an - Norra Vägen, Vilhelminavägen och Norrstrandsvägen- väg 90 och vägen mot Kvällträsk – 557, Holmselevägen, Lyckselevägen, Strandvägen samt Umevägen. Övriga vägar i kommunen ombesörjs av annan vägansvarig.

Snöröjning utförs vid 6 cm snödjup och omfattar gator, parkeringar, skolor och fastigheter.

Hyvling/Isrivning utförs kontinuerligt vid plogning eftersom plogbil har ett underbett(hyvelblad) monterat under bilen.

Halkbekämpning utförs vid behov. 

Gratis sandningssand! Fastighetsägare kan hämta sandningssand vid kommunförråden i Åsele och Fredrika t.o.m. den 30 november. Max 60 liter per fastighetsägare. 

Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjning - staket, brevlådor, häckar mm. Ifall olyckan skulle vara framme skall fastighetsägaren snarast meddela tekniska avdelningen vad som inträffat. För att minimera skaderisken bör sopkärl förvaras en bit in på tomten, staket och häckar markeras ut med käppar.

Markeringskäppar kan erhållas gratis vid kommunförråden, max. 5 st per fastighetsägare.


Är Du säker på att Din granne vill ha Din snö..?

Enligt den lokala ordningsstadgan för Åsele kommun råder förbud att föra ut snö och is från tomtmark till gatumark. 
Ibland måste arbetet utföras under svåra väderleksförhållanden - sena kvällar och tidiga morgnar. Underlätta för dem genom att tänka på hur du parkerar bilen.
Vi kan inte lova att våra snöröjare kommer först till Dig - men Du kan lita på att de kommer!


Slamtömning

För att underlätta för den som kör slambilen - markera var brunnen är,
t.ex. genom att sätta upp en käpp vid brunnen och sätta upp en skylt, knyta
fast en vimpel/plastkasse, etc. längs upp på den.

De som har egna slambrunnar skall se till att väg finns fram till slambrunnen.

Arbetsmiljöverket har nya regler på gång vid slamtömning vilket kommer att innebära kortare slangdragning för personalen, max 10 m och lättare lock att lyfta – ca 20 kg. Börja redan nu planera för dessa förändringar.


Tekn. Avd.