"

Kommuninformation v 13 2014

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.
Här under kan du läsa den senaste informationen.
Åsele Kommun informerar v. 13 2014
-- information-rubrik-top.gif 
Barn- och utbildning informerar
Kommunal vuxenutbildning
Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns
möjlighet att ta del av utbildningsutbudet för gymnasial vuxenutbildning i
alla länets kommuner.
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Åsele Lärcentrum.
Svenska för invandrare (SFI)
Kurser i SFI anordnas i Åsele.
Alla ansökningar till vuxenutbildning och SFI skall ske genom Åsele
Lärcentrum. Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold Näsström, tel.
0941-141 05.
Studie- och yrkesvägledare är Hanna Persson, tel. 0941-142 37/141 13.
För ytterligare information se hemsidan www.asele.se – Komvux eller
kontakta Åsele Lärcentra tel. 0941-142 37 eller 142 38. 

KULTURPENGEN
Föreningar! Missa inte chansen att söka "kulturpengen" för ert
arrangemang före den 20:e varje månad hela 2014!
För mer information ring eller maila Åsa Persson på biblioteket.
Tel. 0941 - 140 80, biblioteket@asele.se
  -- asele2014texto.jpg  


 

Slamtömning av enskilda slambrunnar 2014
De brunnar som tömdes 2013 kommer utan särskild anmälan att tömmas
även i år. Dock måste nytillkomna anmäla detta.
Telefon 0941 – 140 46, slambilens tel. 070- 288 03 91.

Fastighetsägare är skyldig att hålla farbar vär till bunnen.
Gör vägen farbar för lastbilen, bredd 3,5 meter, höjd 4,5 meter.
Skador som ev. uppstår på vägen till och från brunn ersätts ej.
 
Vid fastkörning debiteras stilleståndstid samt bärgningskostnad.
 
Tekniska avdelningen.

Åsele bibliotek har nya öppettider från 1 april.

Måndag      12.00 - 19.00 E-post. v8biblioteken@asele.se  
Tisdag stängt Tel. 0941 - 140 80
Onsdag  12.00 - 19.00    -- V8.jpg
Torsdag  09.00 - 14.00 
Fredag  09.00 - 14.00 
 


VIKTIGT MEDDELANDE!

Vi vill rikta en allvarlig varning till alla som ska vistas, köra snöskoter eller promenera över/ utmed älvar och sjöar men även andra vattendrag. I år är isarna mycket dåliga och det finns många vakar och förrädiska ställen!
Du som kör över sådana ställen kan lura andra att ta samma spår!
Sprid detta meddelande till andra så vi slipper allvarliga olyckor.

Räddningstjänsten, Sjukvården, Snöskoterklubben och Polisen                 

Åsele och Fredrika söker deltidsbrandmän
Vi är i behov av nya arbetskamrater i Åsele, DU man eller kvinna varför inte söka som brandman deltid hos oss för att hjälpa dem som råkar i nöd. Lägst B körkort men helst BC, simkunnig, skall vara
beredd att ta C-kort. Arbetsprov på löpmatta 250 w är ett krav vid ansökan.

Godkännande av din arbetsgivare är också ett krav.
Mer information kan fås av oss på tel. 0941-14033, 14095 eller arbetsförmedlingen.
Sista ansökningsdatum 2014-03-31.

Välkommen med din ansökan till:
Räddningstjänsten
Åsele 919 85 Åsele.

Boende Åsele Marknad

Under Åsele Marknad är efterfrågan på boende mycket stor. Har du något att hyra ut – hus, lägenhet, rum, stuga eller husvagn?
Meddela Turistbyrån om vad du har till uthyrning.
Åsele Turistbyrå: Tel. 0941 – 140 78, turistinfo@asele.se
 

 
Torgplats i Åsele

Kultur- och Fritid ansvarar för torgplatsen som finns i Nedre parken.
Vi vill att föreningar och företag som ska använda torgplatsen anmäler detta till oss på Kultur- och fritidskontoret/turistbyrån så att vi kan skriva in er i vår kalender.
Enligt lag måste vi även ha era kontaktuppgifter för att få upplåta platsen. Blankett finns att fylla i på turistbyrån.
Föreningar: 50 kr/dag. Övriga 200 kr/dag.
Kontakt: 0941 – 140 76, 0941 – 140 78.
 

 
Åsele kommuns föreningsregister

Föreningar i Åsele kommun, uppdatera era register!
Gå in på kommunens hemsida och sök på ”Föreningsregister”.
Skriv in aktuella uppgifter.
Genom att finnas med i registret, SYNS ni utåt.

Gör det regelbundet!