"

Kommuninformation v 26 2014

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.
Här under kan du läsa den senaste informationen.
Åsele Kommun informerar v. 26 2014
-- information-rubrik-top.gif
Boende Åsele Marknad
Under Åsele Marknad är efterfrågan på boende mycket stor. -- Åsele-Marknad.gif
Har du något att hyra ut – hus, lägenhet, rum, stuga eller husvagn?
Meddela Turistbyrån om vad du har till uthyrning.

Åsele Turistbyrå: Tel. 0941 – 140 78, turistinfo@asele.se

-- ÅNS logga -- lärcentra.gif
Sommartider på ÅNS och Lärcentrum
Under sommaren har ÅNS och Lärcentrum semesterstängt från 3/6 – 6/8. ÅNS har öppet under vecka 29, alltså marknadsveckan.
Studenter som behöver tillgång till Lärcentrum för t.ex. tentamen kan kontakta oss innan stängningen så hjälps vi åt att hitta en lösning.

Vi önskar alla en trevlig sommar!   
Barn- och utbildning informerar
Kommunal vuxenutbildning Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns möjlighet att ta del av utbildningsutbudet för gymnasial vuxenutbildning i alla länets kommuner.
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Åsele Lärcentrum.
Svenska för invandrare (SFI)
Kurser i SFI anordnas i Åsele. Alla ansökningar till vuxenutbildning och SFI skall ske genom Åsele Lärcentrum. Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold Näsström, tel. 0941-141 05. Studie- och yrkesvägledare är Hanna Persson, tel. 0941 - 142 37.
För ytterligare information se hemsidan www.asele.se - komvux eller kontakta Åsele Lärcentra 0941 - 142 37 eller 142 38.

  
Feriearbeten 2014
Under sommaren 2014 kommer 66 ungdomar att finnas ute runt om i kommunen på olika feriearbeten, två veckor vardera.
I sommar har 9 företag och 5 föreningar valt att ta emot ungdomar, ungefär lika fördelning som 2013. Övriga ungdomar finns på 9 olika kommunala arbetsplatser.
Det är viktigt för Åsele att vi kan erbjuda feriejobb för våra ungdomar eftersom det ger en första inblick i arbetslivet och skapar kontakter, nätverk och referenser för framtida anställningar, framförallt för de ungdomar som har feriejobb i samma bransch som de utbildar sig till på gymnasiet. Undersökningar visar att unga som haft ferie- och/eller extrajobb under sin gymnasieutbildning har upp till 35 procentenheter större sannolikhet att hitta ett riktigt jobb jämfört med de som inte haft det.


Ny företagsetablering i Åsele

Arbergo Skandinavia AB

Företaget har flyttat sin verksamhet från Holmsund till Åsele och Blåvikens industrilokaler. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer bland annat gummimattor där produkterna är baserade på returgummi.


Nyanställda på tekniska avdelningen
Åsele kommun har anställt två nya medarbetare inom Samhälls- & Byggnadssektionen, som är underställd Miljö & Byggnadsnämnden.
Den nye byggnadsinspektören är Tony Johansson som kommer från Umeå. Vår tidigare byggnadsinspektör Roger Söderström har slutat men hjälper Tony att komma in i arbetet. 

Sune Hellström, vår miljöinspektör, slutar också inom detta år han är just nu sjukskriven. Vår nya miljöinspektör är Sofia Sparrfeldt från Gafsele.

-- Tony Johansson (196909128594).jpg -- Sofia Sparrfeldt (199002082726).jpg
Tony Johansson Sofia Sparrfeldt

Information till allmänheten om nya bygglovsbefriande åtgärder
Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli ändras lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Ta kontakt med din kommun om du planerar att bygga nytt så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till byggnadsnämnden.
När lagen träder i kraft den 2 juli kommer mer information att finnas i broschyren ”Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov”.


Nedre Parken och rastplats på Norrstrand
I den nedre parken har Allmänna utskottet beslutat att kommunen ska börja med att byta ut VA ledningar till fontänen och tittar just nu på hur man kan förbättra elen för marknadshandeln. En plan finns om att hårdgöra ytan där den tänkta torghandelsplatsen ska vara, mitt emot Coop. Arbetet påbörjas till hösten. För utformningen av resten av parken kommer det att tillsätta en arbetsgrupp som jobbar vidare med planeringen.

Trafikverket har för avsikt att anlägga en rastplats vid cirkulationsplatsen på Norrstrand. Det förs en dialog om vad vi vill att det ska finnas utöver vanlig rastplatsstandard. Detta skall beslutas för att TRV ska kunna gå vidare med projekteringen och eventuellt påbörja bygge under 2015.
Vi kommer att lägga ut information i båda ärendena på hemsidan.


Inflyttarprojektet
Det ordnades en visningsresa för inflyttningsintresserade Holländare i månadsskiftet mars/april. Tre personer deltog, varav två hade familj. Alla var nöjda med resan och mycket intresserade av Åsele. En har redan besökt Åsele ytterligare en gång tillsammans med sin familj. Alla tre kände sig väldigt välkomna och otroligt bra bemött av Åseleborna, på ett sätt som de menar inte händer i Holland. 


Mottagning av nyanlända
Åsele Kommun har under 2014 utökat sitt mottagande av flyktingar och har nu avtal med Länsstyrelsen om 20 platser, mot tidigare fem platser. Dessa personer har redan uppehållstillstånd och kommer att eller har redan börjat sina SFI-studier.
De kommer endera från en flyktingsförläggning i Sverige (via Arbets-förmedlingens bosättningsenhet) eller direkt som kvotflyktingar utvalda av UNHCR (via Migrationsverket). Åsele kommun har haft önskemål om att i första hand ta emot barnfamiljer.

Har du frågor eller är du intresserad av att få kontakt med någon nyanländ hör av dig till flyktingsekreterare Birgitta Forsberg Reinegren, 0941-140 52 eller Eva Söderqvist, 0941-140 17.


 Efterlysning: Praktikplatser
Målet är givetvis att dessa flyktingar ska trivas och vilja bo kvar i Åsele, därför är tillgången till praktikplatser jätteviktig så att de får bättre möjlighet att lära sig svenska, lära känna Åselebor och få en bättre förståelse för Sverige, Åsele och vår kultur.
Kontakta arbetsförmedlingen eller kommunen om du är intresserad av att hjälpa våra nya Åselebor med hjälp av en praktikplats, eller om du har frågor om det.

Åsele kommun söker nya medarbetare:

-  Två enhetschefer inom äldre- och handikappomsorgen 100 %. En tjänst är tillsvidare och en är vikariat tom 151231 med möjlighet till tillsvidare.

-  MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska 50 % tillsvidare.

-  Vik. Förskollärare på förskolan Renen. Tjänsten är på heltid i barngrupp 1-5 år. Under tiden: 2014-08-15--2015-02-16.

-  Lärare NO/SPV år 7-9 Åsele Centralskola. Under läsåret 14/15. Tjänsten är 82 %, visstidsanställning

-  Resurslärare SV/ENG/MA år 4-6 Åsele Centralskola. Under läsåret 14/15. Tjänsten är på 44 %, visstidsanställning

-  Speciallärare med inriktning svenska Åsele Centralskola. Under läsåret 14/15. Tjänsten är på deltid 50 %. visstidsanställning.

-  Vik. lärare år 1-3 Åsele Centralskola. Under läsåret 14/15. Tjänsten är på deltid. 25 % visstidsanställning

 
Kommunens växel har öppet 08.00 - 16.00 vecka 27 - 32.

Åsele kommun önskar alla en Trevlig Sommar!
-- Sommarbård.png