"

Kommuninformation v 13 2015

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.
Här under kan du läsa den senaste informationen.
Åsele Kommun informerar v. 13 2015
-- information-rubrik-top.gif 
Barn- och utbildning informerar
Kommunal vuxenutbildning
Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns
möjlighet att ta del av utbildningsutbudet för gymnasial vuxenutbildning i
alla länets kommuner.
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Komvux Åsele - se
nedan.
Kurser i svenska för invandrare (SFI) anordnas i Åsele.
Alla ansökningar till vuxenutbildning/SFI skall lämnas till Komvux Åsele.
Ansvarig rektor är Reinhold Näsström, tel. 0941-141 05.
Hanna Persson är studie- och yrkesvägledare, tel. 0941-141 13.
För ytterligare information se hemsidan www.asele.se – Komvux
 

  
Öppet hus på Lärcentrum onsdag 25 mars 2015 kl. 15.00 samt 18.30
 
Videokonferens på lärcentrum (ingång via biblioteket)
Information om Komvux, högskola/universitet, studiemedel och distansstudier.
Vindelns folkhögskola informerar om sin verksamhet.
 
Vi bjuder på fika! Välkomna
 
För mer information kontakta: Hanna Persson 072 - 500 447 74
 

KULTURPENGEN
Nu delar Åsele kommun ut "Kulturpengen"
Förenngar kan söka för kulturella arrangemang.
Högsta belopp som delas ut är 2 000:-/månad. 
Sista ansökan 20:e varje månad.
 
För mer information och ansökningsblanketter, ring eller
mejla Åsa J-Persson, 0941 - 140 83, asa.persson@asele.se   
  -- Åsele-kultur-loggo.png  
 

 
Till alla Åseles föreningar, fria aktörer och grupper som planerar evenemang.
Kom ihåg att lägga in dem i kalendern www.asele.nu
På det viset får vi en gemensam plats för marknadsföring.
På så sätt kan vi undvika "krockar" och få ett stort utbud av arrangemang.
 
Skicka mejl till info@asele.nu eller kontakta magnus.hedberg@asele.se
för att få en egen inloggning.  
 

LÄS RÖSTA VINN
Alla barn och ungdomar upp till 19 år, rösta på 2014 års bästa
bok och vinn  fina priser! Kom till biblioteket och lämna din röst
eller rösta på www.bokjuryn.se 
Sista dag för att rösta är den 9 april. Röstar du på nätet, mejla
gärna namn och  ålder till biblioteket@asele.se, skriv Bokjuryn i
ämnesraden, så är du även med i vår lokala vinstdagning.
   -- V8.jpg
 


AVLOPPSINVENTERING

Enskilda avlopp med bristfällig funktion kan leda till påverkan på miljön och
människors hälsa genom exempelvis övergödning och smittspridning.
Ett dåligt avlopp riskerar att bland annat förorena både ditt eget eller dina
grannars dricksvatten.

Under sommaren 2015 kommer miljöenheten att påbörja inventering av
enskilda avloppsanläggningar i kommunen. De områden som prioriteras är
de fastigheter som ligger inom planerade vattenskyddsområden samt de som
ligger i närhet av vattendrag som inte uppnår god vattenstatus.

Fastighetsägare som kommer att beröras av sommarens inventering kommer
att kontaktas via brev med ytterligare information under våren. Mer information
finns även på kommunens hemsida www.asele.se.

Vill du veta mer finns information om enskilda avlopp, tekniklösningar, lagkrav och
ansvar på www.avloppsguiden.se, en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp.
Du kan också testa ditt avlopp utifrån checklistan ”Testa ditt avlopp”.

Har Ni några funderingar är Ni välkomna att kontakta miljöenheten.
Tel: 0941-140 06, e-post: miljobygg@asele.se
 


Samhällsbyggnadssektionen informerar:

Har du funderingar på att bygga i vår/sommar? Kom då in med din ansökan snarast
till oss på kommunen så ni hinner få ert lov innan det är dags.

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till:
miljobygg@asele.se
 

 

ÅSELE KOMMUN SÖKER

Semestervikarier inom ÄHO för sommaren 2015 enligt följande:
Undersköterskor inom särskilda boenden och hemtjänst. Personliga assistenter
och boendeassistenter inom handikappomsorgen.

Kontaktpersoner:
Hemtjänst och Duvan Fredrika: Enhetschef Anna-Maria Gahnström
0941-141 57, 072-541 28 90.
Åseborg och Stugan: Enhetschef Linda Wåhlstedt
0941-141 71, 072-505 63 30.
Demensboende Tallmon och Gullvivan, boendeass och personliga ass:
Enhetschef Christine Englund 0941-140 29, 072-218 40 41.
Fackförbund Kommunal: Annelie Grahn 0941-140 25, 010-442 96 69.

Ansökan till: Åsele kommun, sociala avd, 919 85 Åsele. E-post sociala@asele.se.
Märk ansökan ”semvik” Ansökan senast 2015-04-15.

 
-- Påskkyckling.jpg Åsele kommun och Stiftelsen Åselehus
Stänger kl. 12.00 torsdagen den 2/4.

GLAD PÅSK!
-- Påsk.gif