"

Kommuninformation v 37 2015

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.
Här under kan du läsa den senaste informationen.
Åsele Kommun informerar v. 37 2015
-- information-rubrik-top.gif
 


Barn- och utbildning informerar

Kommunal vuxenutbildning Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns möjlighet att ta del av gymnasial vuxenutbildning i alla länets kommuner.
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Komvux Åsele - se nedan.

Kurser i svenska för invandrare (SFI) anordnas i Åsele.

Alla ansökningar till vuxenutbildning och SFI skall ske lämnas till Komvux Åsele.
Ansvarig rektor är Reinhold Näsström, tel. 0941-141 05. Studie- och yrkesvägledare är Hanna Persson, tel. 0941-141 13.
Mer information finns på www.asele.se - komvux

Stipendier

Ansökan om stipendium ur Lärarinnan Hanna Lindblads stiftelse skall vara stiftelsen tillhanda senast fredag 2015-10-30 under adress Skolgatan 1, 919 31 Åsele. Upplysningar: Stefan Persson, 0941-141 07.
Läs mer under ”Stipendier”

PRATA SVENSKA!
Vill du träna på att prata svenska?
Vill du hjälpa andra att prata svenska?
Välkommen till vårt SPRÅKCAFÉ i Åsele bibliotek.
Torsdagar (jämna veckor) 13.00 –15.00
Vi bjuder på fika!
Arr: Vindelns Folkhögskola, Vuxenskolan, Åsele Bibliotek

LÄNSKULTURDAGAR I ÅSELE 3 – 10 oktober
Program kommer i annonser och i brevlådan

Ge ditt barn ett biblioteksbesök i veckan!
Varje gång du besöker Åsele eller Fredrika bibliotek och lånar böcker med ditt barn (0 – 12 år) ber du oss i personalen om en lott. Varje månad (september – april) lottar vi ut böcker.

SAGOSTUND PÅ BIBLIOTEKET
För alla barn 3-6 år.
Torsdagar (jämna veckor) 9.30 – 10.00.
Med start den 16 september. 

Tack alla Åselebor för årets Åsele Marknad!
Kom med synpunkter på framtida marknader.
Vi vill tacka alla boende i Åsele för ert stöd till Åsele Marknad, alla som genom olika föreningar bidrar till att det blir en lyckad marknad, till alla boende som står ut med de olägenheter som marknaden trots allt medför och till alla företagare som annonserar i vår marknadstidning. Den sprids till omkring 130 000 hushåll i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland och är vår viktigaste marknadsföringskanal.
-- Loggo-åselemarknad.pngFör Åsele och dess innevånare är Åsele Marknad av mycket stor betydelse. Åsele Marknad omsätter i kommunen, alltså pengar som blir kvar i Åsele, omkring 60 miljoner kronor.
Planeringen för Åsele Marknad 2016 är redan igång. Har Du idéer, förslag, funderingar kring framtidens marknader är Du mycket välkommen med Dina synpunkter till oss. Du kan komma in på kontoret, och samtidigt få en kopp kaffe, ringa, mejla eller skicka vanlig post.
Oavsett på vilket sätt Du kontaktar oss är Du mycket välkommen med Dina synpunkter för att göra en bra Åsele Marknad ännu bättre.
Tack för i år. Turism/Fritid  Åsele

Gode män söks
Åsele kommun söker gode män. Vid intresse kontakta överförmyndaren för mera information om vad uppdraget innebär.
Tel: 0941 – 140 48.  E-post: overformyndaren@asele.se
 
Familjehem söks
Åsele kommun behöver familjehem för kortare och längre placering av ensamkommande barn. För mer information: Ring Birgitta Forsberg Reinegren, 0941-140 52 eller Eva Söderqvist, 0941-140 17

Tunnbrödsmässa på Kulturhuset den 7 november kl. 11.00 – 15.00.
Vill ni vara med att sälja tunnbröd, bakredskap eller annat som tillhör tunnbrödsbakning.
Kontakta Gunilla eller Åke Tel: 0941-142 30 eller 070-216 07 13. E-post: gunilla.andersson@asele.se

Tekniska avdelningen vill rikta ett varmt tack till ALLA frivilliga aktörer i kommunen för deras värdefulla insatser under den gångna sommaren.