"

Kommuninformation v 25 2016

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.
Här under kan du läsa den senaste informationen.
Åsele Kommun informerar v. 25 2016
-- information-rubrik-top.gif
Boende Åsele Marknad -- Loggo-åselemarknad.png
Under Åsele Marknad är efterfrågan på boende mycket stor. 
Har du något att hyra ut – hus, lägenhet, rum, stuga eller husvagn?
Meddela Turistbyrån om vad du har till uthyrning.

Åsele Turistbyrå: Tel. 0941 – 140 78, turistinfo@asele.se


Åselehus informerar
Vid akuta ärenden kvällar och helger, ring följande journummer:
För hyresgäster i Åsele 070-647 54 11
För hyresgäster i Fredrika 070-248 36 34

Övernattningsmöjligheter i Åsele
Åselehus har ett flertal möblerade lägenheter för uthyrning både veckovis och dygnsvis. För mer information och för att boka, ring 0941-142 20 (vardagar 8-12).
Besök gärna vår hemsida www.aselehus.se. Där kan ni titta på lediga lägenheter, göra felanmälan, hitta information m.m.Tekniska avdelningen informerar
Åsele kommun kommer, i enlighet med Stiftelsen Åselehus hyreshöjningar, att höja grundhyran from 2016-08-01.
Denna höjning avser kommunens lägenheter.

  
Miljö- och byggnadsnämnden informerar 
Efter att miljö- och byggnadsnämnden fått in väldigt många samtal angående skrotbilar och nedskräpning i kommunen under våren vädjar vi nu till medborgarna att se över sina egna tomter och marker för att komma tillrätta med problemen. Nedan kommer lite information om vad som gäller för skrotbilar.

Det är naturligtvis inte tillåtet att överge en uttjänt bil, att förvara den på ett sätt som utgör en risk för människors hälsa eller för miljön eller så att den utgör nedskräpning. Förutom att skrotbilen är nedskräpning betraktas den också som farligt avfall, så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för vår gemensamma miljö. Det är den som äger bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen. Att överge en skrotbil eller förvara den på sådant sätt att den läcker farliga vätskor och ämnen är ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning.

Det finns särskilda regler för när en kommun eller en statlig myndighet kan flytta en skrotbil av naturvårdsskäl, se lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen.

Kommunen har ingen skyldighet att forsla bort skrotbilar. Ansvaret ligger helt på fordonsägaren. Kommunen kan dock ta bort fordon på ägarens bekostnad om denne inte tar sitt ansvar.

Vi hoppas såklart att var och en tar sitt ansvar för att vi ska slippa ta till tvingande åtgärder.

Så snälla hjälp oss att städa upp vår kommun!

 
Sommarens öppettider på Åsele bibliotek v 25 – v 33
 
Måndag 12-18
Tisdag stängt
Onsdag 9-14
Torsdag 9-14
Fredag 9-14

OBS! Fredag 29/7 och fredag 5/8 stängt
 
Sommarens öppettider på Fredrika bibliotek
v 26 tisdag 10-14
v 27 tis. 10-14 tors. 16-18
v 28 10-14
v 29 tisdag 10-14
v 30 stängt
v 31 tis. 10-14 tors. 16-18
v 32 10-14

Välkomna!

Du kan reservera & förnya dina lån själv på vår hemsida www.v8biblioteken.se 
                           
Hundar i Åsele

VAD GÄLLER?
Hunden är för många till både nytta och glädje. Men att ha hund innebär också ett ansvar. Det bör man ha klart för sig innan man skaffar hund. KOM IHÅG, att du alltid i alla situationer är ansvarig för din hund. Detta kallas att ha strikt ansvar. Självklart följer du som hundägare det kopplingstvång som gäller, i den lokala ordnings-stadgan kan du läsa mer om detta. Det är också en självklarhet att hundägare plockar upp efter "olyckan", här behövs en uppryckning, det ser bedrövligt ut på vissa platser. Använd de hundlatriner som finns uppsatta i tätorten, de finns där av en anledning. Lokala ordningsstadgan innehåller mer detaljerade regler om detta.

Hundar som står i hundgårdar och skäller heldagar, vardag som helg, skapar irritation bland närboende. Man kanske inte vill ha sin dag förstörd av tidiga hundskall när du som hundägare "råkar" släppa ut hunden i hundgården 05.00 på morgonen när det är dags för dig att fara på jobbet eller att du själv vill ha lite lugn inomhus. Tänk också på rastningstiderna!!!

För att undvika osämja i grannskapet, visa respekt för de personer som finns i din närhet och som du har som grannar och som valt att inte ha hund.

Miljöenheten

Information från räddningstjänsten
Räddningstjänsten har ansvar för att genomföra tillsyn av brandskydd i kommunen. Förutom regelbunden tillsyn kommer en tematillsyn att genomföras under hösten 2016. Tema är tillfälliga boenden, verksamheter såsom hotell, vandrarhem, Bed & breakfast, rum, föreningshus, bystugor, pensionat m.fl. Privata, föreningar samt företag som hyr ut uppmanas kontakta räddningstjänsten och anmäla detta. Anmälan görs på 0941-140 33 eller via mail på miljobygg@asele.se.
Uppge typ av boende, storlek på verksamhet samt kontaktuppgifter till ansvarig för uthyrning.

Mvh Räddningstjänsten Åsele Kommun

Tänk brand och förebygg brand & olyckor!!

Information kring förändringar på Åseborg
Efter uppfräschning och viss ombyggnation på Svalan började boende flytta in under sommaren och hösten 2015.

Samtidigt påbörjades tömning av Bofinkens tre plan, om tjugo lägenheter, med flytt över till bl.a. Svalans nya boende med tolv lägenheter. Vid den tidpunkten följde all personal från Bofinken med över till Svalan.

Med ny budgetram för 2016 påbörjades en inventering av kommunens olika verksamheter och dess bemanning inom omsorgen.

Resultatet har bl. a. blivit en sammanslagning av Svalans och Fyrklöverns personalgrupper, från 25/4, där några vakanta rader inte tillsatts. På det nya schemat finns en s. k. löpare som ska vara behjälplig på den avdelning där behovet är som störst.

Personalen har hunnit göra vissa schematekniska justeringar och extra personal har satts in under hittillsvarande helger. Utvärderingar görs för att följa upp vad förändringarna för med sig. Kommunen har en mycket duktig och kompetent omvårdnadspersonal. I utvecklingsarbetet kommer det att behövas en tydligare samverkan mellan verksamheterna i framtiden.

Maj Ågren Jonsson        Linnéa Lindberg
Socialchef                     Kommunalråd


Sommarens öppettider i kommunhusets reception

Vecka 28 - 31     09:00 - 12:00
Fredagen den 15/7 och måndagen den 18/7 stänger kommunhuset 12.00

Åsele kommun önskar alla en Trevlig Sommar!

-- Sommarbård.png