"

Deklaration

Inkomstdeklarationen skickas ut i slutet av mars - början av april till alla deklaranter. Inkomstdeklarationen ska vara inlämnad i början av maj, datumen varierar med några dagar år från år.

Deklarationsblanketten är till stora delar redan ifylld av Skatteverket. Du får också en specifikation som visar de kontrolluppgifter som kommit in till skatteverket. Där framgår om du kan deklarera på Internet, telefon eller med sms.

-- Deklaration.jpg

Deklarationsblanketten kan lämnas på följande sätt:

Du vet väl att du kan deklarera på Internet eller telefon, via sms eller app.

Du kan också skicka din deklaration i brev. Skicka till adressen som finns högst upp till vänster på deklarationsblanketten.

Inlämning på servicekontor kan bara göras under expeditionstid. Det finns inga brevlådor utplacerade.

Man kan ej längre lämna in deklarationen till kommunkontoret.

 

Senast uppdaterad: 2017-06-16
Uppdaterad av: Inger Olofsson