"

Mandatfördelning

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige

Parti   Val 2002     Val 2006    Val 2010   Val 2014 
Moderata samlingspartiet 1 1 0 0
Centerpartiet 7 4 0 3
Foklpartiet liberalerna 1 2 2 1
Kristdemokraterna 1 2 0 0
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna     12 14 16 9
Vänsterpartiet 3 2 2 2
Miljöpartiet de gröna 0 0 0 0
Åselepartiet 5  - 11
Åsele kommunlista  - 11  -
Opinion       5
Samtliga partier 31 31 31 31

 

Antal röstberättigade vid val till kommunfullmäktige 2014, 2 352 st.

Antal avgivna 1 937 st

Valdeltagande 82,36%

Det finns en valteknisk samverkan mellan Åselepartiet, Centern, Folkpartiet och Opinion.
Samverkan finns även mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

 

Senast uppdaterad: 2015-01-22
Uppdaterad av: Inger Olofsson