"

Arbetsmarknad

Att stärka och öka ungdomars och långtidsarbetslösas möjligheter till egen försörjning genom arbete eller utbildning. Vägledning mot utbildning, praktik och matchning mot arbetsgivare. Ge de utlandsfödda så bra start som möjligt i Åsele genom att visa på vilka möjligheter som finns när det gäller studier och arbete. Samarbeta med Näringslivet, Skolan, Sociala avdelningen för att skapa förutsättningar medpraktik, utbildningsplatser, lärlingsplatser mm. Arbeta för att Åsele Kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare där tranieejobb, utbildningskontrakt och praktikplatser blir viktiga delar för framtidens kompetensförsörjning. Jobba aktivt med föreningslivet och folkbildningen.

Åsele kommun och Arbetsförmedlingen har ett projekt som inriktar sig på ungdomar 16-24 år. Det är ett kompetensförsörjningsprogram Jobbstegen som drivs helt i kommunens regi som skall leda till att ungdomar blir intresserad av kommunen som arbetsplats.

Ett annat viktigt projekt är projektet Surfa Rätt som också vänder sig till ungdomar.

Senast uppdaterad: 2017-03-17
Uppdaterad av: Inger Olofsson