"

Arbetsmarknadskollen

Integrationsservice bedriver projektet Arbetsmarknadskollen. En insats som vänder sig till nyanlända som är bosatta inom Åsele kommun.

Syftet med Arbetsmarknadskollen är att i tidigt skede göra våra nyanlända medvetna om vilken arbetsmarknad som finns i närområdet kring deras nya bostadsort samt att snabbt rusta dem med kunskap om arbetslivet i Sverige. Det bör underlätta planeringen i deras etableringsinsats för att de själva kan komma med förslag på lämpliga praktikplatser och utbildningar. Det bör också ge förutsättningar till trygga praktikplatser där sysselsättning/uppgifter stämmer med individens förmåga.

Studiebesök ska genomföras på arbetsplatser i närområdet – både inom näringslivet, kommunal verksamhet, föreningar, organisationer samt skolor.

Dessa studiebesök ska genomföras gruppvis med språkhjälp/tolk. Integrationsservice bokar lämpliga besök och samordnar med transport. Integrationsservice följer också med på studiebesöken för att fånga upp de frågeställningar och intresseanmälningar som framkommer.

Studiebesöken ska genomföras i tidigt skede under deras etableringsinsats.

Åsele kommun vill visa våra nyanlända att det finns en framtid i Västerbottens inland. Vi vill visa på den arbetsmarknad och de utbildningsmöjligheter som finns i närområdet. Vi måste visa att vi är intresserade av deras kompetenser och erfarenheter så att de stannar kvar i vår kommun.

Vill ni veta mer om projektet? Har ni tips på intressanta arbetsplatser/företag att besöka? Vill ni ha ett studiebesök till Er arbetsplats?

Senast uppdaterad: 2017-03-17
Uppdaterad av: Inger Olofsson