"

Jobbstegen 2017 - 2018

-- kommunvapen-h60.gif

Inledning

Det finns ett stort kompetensförsörjningsbehov framöver. Stora pensionsavgångar väntar under de närmaste 5 åren. Det beräknas gå 60 personer i pension under de åren. Till det kommer att andra slutar av olika anledningar. I dag har Åsele kommun inte någon organiserad arbetsmodell för att möta denna utmaning. Åsele kommun har därför valt kompetensförsörjning som ett naturligt område för projektet Jobbstegen. I april 2016 startade Arbetsmarknadsenheten (AME) med Integrationsservice. Arbetet har påbörjats med utgångspunkt från den DUA överenskommelse med Arbetsförmedlingen som redan finns. Det känns därför naturligt att vidareutveckla den överenskommelsen och ge ungdomarna ytterligare möjligheter till jobb.

Projektet genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Projektets målgrupp

Målgruppen är densamma som tidigare DUA överenskommelsen med Arbetsförmedlingen 16-24 år. En viktig grupp ungdomar är de utlandsfödda som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Där kommer samspelet inom Arbetsmarknadsenheten att vara en fördel.

Programmets innehåll

​Projektets syfte är att på ett organiserat sätt ge ungdomar en möjlighet att få en inblick i och praktisera i kommunens verksamheter. Deltagande i jobbstegen skall stärka ungdomars möjligheter till att på ett konkret sätt se vilka kompetenser som behövs och i de fall det behövs komplettera dessa, beroende på intresseområden. Man jobbar individuellt med deltagaren utifrån de förutsättningar som deltagaren har från början.

Inskrivning i Jobbstegen

Efter information om Jobbstegen skrivs deltagaren in i programmet efter beslut från deltagaren. Första perioden är 3 månader med möjlig förlängning 3 månader. Inskrivning sker löpande.

Innehåll i Jobbstegen

  • Inskrivning i jobbstegen och påskrift av sekretessavtal
  • Individuell kartläggning av utbildning och övriga kompetenser.
  • Upprättande av individuell handlingsplan och ett individuellt mål
  •  Coachning genom hela jobbstegen
  •  Aktiviteter i Jobbstegen är: Personliga ansökningshandlingar – Workshops Studiebesök – Gruppinformationer - Förberedelser för studier – Föreläsningar Arbetsgivarbesök-mm.
  • Information om kost, hälsa, sömn och motion
  • Gruppmöten 1-2 gånger /vecka i Arbetsmarknadsenheten lokal
  • Praktik inom Kommunens verksamheter
  • Egen pärm med register för att samla materialet
  • Varje deltagare får ett intyg på deltagande i Jobbstegen.

Mål

Målet som projektet har är att alla deltagare skall få förståelse och kunskaper om sin egen situation och om sin egen kompetens, vilka styrkor som finns och vad som eventuellt måste förbättras och vidareutvecklas. Deltagarna ska också bli medveten om via praktik, studiebesök, gruppmöten mm vilka kompetenser och vilken utbildningsnivå som krävs för att kunna/få jobba inom de kommunala verksamheterna.

Det övergripande målet är att det skall visa sig att arbetssättet är så framgångsrikt i arbetet med kompetensförsörjningen i kommunen att det skall ingå i Arbetsmarknadsenhetens ordinarie verksamhet.

Mätbara mål är att 5-7 st. deltagare skall börja en anställning i kommunen via Jobbstegen under projekttiden eller senare som en följd av deltagande i Jobbstegen.

Senast uppdaterad: 2017-03-17
Uppdaterad av: Inger Olofsson