"

Surfa rätt


Minska ungas utanförskap i samhället och öka ungas möjligheter till egen försörjning och förbättrad livskvalitet för unga i kommunen.
Långsiktigt mål att-- Mucf.jpg öka andelen anställningsbara ungdomar för att kompensera kommande pensionsavgångar och nya kompetensområden i kommunen verksamhet.

Målgrupp är ungdomar som uppmärksammats i arbetsmarknadsenhetens kartläggning samt ensamkommande unga i kommunens utsluss­boende, ungdomar med Permanent eller Tillfälligt uppehållstillstånd. Nyanlända ungdomar i Etableringen 20-25 år.

Samverkanspartners: Arbetsmarknadsenhet, Integrationsservice, Arbetsförmedlingen, Individ ­och familjeomsorgen, Syv grund och gymnasieskola, Folkhögskola i kommunen. Kommunens utsluss­ boende för ensamkommande ungdomar.

Målgruppen kommer även erbjudas att delta i arbetsmarknadsenhetens ordinarie uppdrag utifrån den individuella handlingsplan som gjorts.

Aktivitet: Samverkansträffar med samverkanspartners. Kartläggning och inventering av målgruppen. Uppsökande verksamhet direkt mot ungdom, djupintervju med ungdom för kartläggning av dennes situation, upprätta handlingsplan mot sysselsättning tillsammans med ungdom och handläggare arbetsmarknadsenhet samt utifrån behov erbjuda vägledning och arbetsmarknadscoaching. Utökat samarbete med skolans SYV för att ge ungdomarna mer information om utbildningsinstanser.

Senast uppdaterad: 2017-03-17
Uppdaterad av: Inger Olofsson