"

Anmälan till vän i Åsele

-- logo Integration för alla och flaggor.bmp

Åsele kommuns Integrationsservice bedriver projektet ”Vän i Åsele” där vi söker språkvänner till nyanlända i vår kommun. Projektet genomförs i samarbete med Svenska Kyrkan, Filadelfia och Röda Korset.

Genom att bli språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur. Att få en språkvän möjliggör kontakten med svenskar och det svenska samhället, samt ökar kunskapen om svenska traditioner, den svenska kulturen och språket. Din insats hjälper dessa personer att komma in snabbare in i samhället.

Längre ner på sidan kan du läsa mer i ”frågor och svar om Vän i Åsele”.

Vi är intresserade av möjligheter till fler aktiviteter inom vår kommun som alla kan gå på tillsammans. Vi vet att det redan idag finns ett stort engagemang hos föreningar, organisationer, studieförbund, företag och privatpersoner och att det redan ordnas många bra arrangemang och aktiviteter. Vi tror att det kan bli ännu bättre om vi samordnar och samarbetar.

Ni får gärna ta kontakt med oss om ni har ideér på aktiviteter, t.ex. utflykter, föreläsningar, idrott, kulturarrangemang, studiecirklar. Vi vill att alla ska vara välkomna att delta på dessa aktiviteter, oavsett om man är med i ”Vän i Åsele” eller inte.

Använd gärna vår Facebook-grupp ”Vän i Åsele” för att ge tips på aktiviteter och arrangemang där människor kan mötas. 

 

Frågor och svar om Vän i Åsele (språkvän)

 

Vad är Vän i Åsele?

- Vän i Åsele ska vara ett sätt att underlätta en social integration för alla nyanlända i vår kommun och en utökad möjlighet att skapa mötesplatser människor emellan. Vi vill  bygga broar mellan människor, förebygga fördomar och skapa ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade. Att vara en Vän i Åsele är ett sätt att umgås över gränserna.

 

Vad syftar Vän i Åsele till?

- Att hjälpa våra nyanlända kommuninvånare att snabbare bli bekant med vår kultur och vår vardag samt att ge dem möjligheter till mer träning i att prata/förstå svenska. Det är svårt att veta hur allt fungerar och hur man gör, om man inte känner någon på sin nya hemort som man kan fråga.

 

Vem kan bli språkvän?

- Du som har bott en tid i Åsele, kan prata svenska och vill göra en frivilliginsats på fritiden kan bli språkvän till en nyanländ kommuninnevånare. Du kan vara en person, ett kompisgäng,  en familj, en förening eller ett företag. Din insats blir din tid, din medmänsklighet och dina kunskaper om vad som finns att göra i Åsele. Du kanske t.o.m. får en vän för livet!

 

Vem kan få en språkvän?

- Du som relativt nyligen har invandrat till Sverige och bor/vistas i vår kommun kan anmäla dig för att få en Vän i Åsele. Det krävs endast att du kan lite svenska och vill vara aktiv/engagerad i en personlig kontakt.

 

Vad gör man tillsammans?

- Helst bara roliga saker! Ni kanske tar en fika, går på promenad, åker ut och fiskar, går på bio, fixar i trädgården, plockar bär, spelar spel, lagar/äter mat, skruvar i bilen, spelar fotboll, sjunger…….. Ni avgör tillsammans när ni ska träffas och vad ni ska göra. Ni kommer även få tips på aktiviteter att delta i, som t.ex. gemensamma utflykter, kulturarrangemang och caféer.

 

Får jag någon ersättning?

- Nej, du får ingen ekonomisk ersättning för att vara språkvän. Du deltar frivilligt/ideellt. Du avgör själv hur mycket tid du vill och kan satsa. Du avgör också själv hur länge du vill och kan vara en språkvän.

 

Vad ska jag tänka på?

- Det handlar inte om att man ska ta hand om eller lära upp en annan person, utan om att umgås och ha roligt tillsammans. Det handlar om ett ömsesidigt utbyte av tankar och erfarenheter och att tillsammans skapa kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt. Vän i Åsele är ett sätt för etablerade Åselebor att få en inblick i andra kulturer och synsätt samtidigt som nyanlända Åselebor får en möjlighet att träna svenska och lära sig mer om våra vanor, levnadssätt och kultur. En språkvän är en vanlig vän som man har roligt tillsammans med, men som man också kan lära sig extra mycket av. Vi vill och hoppas att Vän i Åsele kommer leda till långvariga vänskapsrelationer.

 

Hur går det till?

- Det första steget för att bli Vän i Åsele är att fylla i en anmälningsblankett för att visa sitt intresse. Där lämnar du dina kontaktuppgifter samt lite information om dig själv. När vi fått blanketten ”matchar” vi dig mot en nyanländ person eller familj som vill ha en Vän i Åsele . Vi försöker hitta beröringspunkter mellan er, som t.ex. önskemål, intressen, erfarenheter, familjesituation, som kan göra det enklare att ”hitta varandra”. Därefter kontaktar vi er båda och ordnar möjlighet till en första träff. Vid första träffen kommer personal från Integrationsservice att delta – om allt känns bra fortsätter ni därefter att träffas själva och bygga er vänskap på egen hand.

 

Blir det någon uppföljning?

- Vi är intresserade av att veta hur det går för samtliga som är språkvän och som har språkvän. Vi kommer därför att kontakta er efter en tid för en kortare utvärdering.  

 

Hur anmäler jag mig?

- På Åsele Kommuns hemsida kan du skriva ut en anmälningsblankett. Fyll i den och skicka/lämna till kommunens Integrationsservice. Ni kan även ringa till någon av kontaktpersonerna inom Vän i Åsele och anmäla er muntligt.