"

Kommuninformation v 14 2017

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.
Här under kan du läsa den senaste informationen.
Åsele Kommun informerar v. 14 2017
-- information-rubrik-top.gif 
Barn- och utbildning informerar
Kommunal vuxenutbildning
Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns möjlighet att ta del av utbildningsutbudet för gymnasial vuxenutbildning i alla länets kommuner.
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Komvux Åsele.
Kurser i svenska för invandrare (SFI) anordnas i Åsele.
Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida.
Alla ansökningar till vuxenutbildning/SFI skall lämnas till Komvux Åsele.
Ansvarig rektor är Reinhold Näsström, tel. 0941-141 05.
Hanna Persson är studie- och yrkesvägledare, tel. 0941-141 13.
För ytterligare information se hemsidan www.asele.se – Komvux
 


Försäljning av fastighet, Trillen´s festområde

Åsele kommun erbjuder till försäljning genom anbud, fastigheten Åsele 2:149 samt delar av Åsele 2:194
Anbudshandlingar finns att hämta vid kansliet i Åsele Kommunhus eller genom kontakt via mail. Anbuden skall vara Åsele kommun tillhanda senast 2017-04-20 och märkta med "Trillen". Åsele Kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud.

För information kontakta:
Robert Borgén: 0941-142 40, e-post: robert.borgen@asele.se

Försäljning av hyresfastighet, f.d. kommunhus i Fredrika
Åsele kommun erbjuder till försäljning, genom anbud, fastigheten Viska 2:41, Umevägen 8 i Fredrika.
Anbudshandlingar finns att hämta vid kansliet i Åsele Kommunhus eller genom kontakt via mail . Anbuden skall vara Åsele kommun tillhanda senast 2017-04-30 och märkta med "Viska 2:41". Åsele kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud.

För information kontakta:
Ann-Christin Kroik: 0941 - 140 38, e-post tekniska@asele.se

Anbuden skickas till:
Åsele Kommun, Sektionschef fastigheter Ann-Christin Kroik, 919 85 Åsele 
 

Studier och jobb

Tisdag 11 april är du välkommen till Åsele Lärcentrum för studieinformation från Luleå Tekniska Universitet om lärarutbildningar på distans.
18.00      Välkommen och allmän info
18.15      Information från Anna Vikström, LTU
19.00      Frågestund

Informationen sker på distans via videokonferens.
-- ÅNS liten    -- akademi norr liten  

Är det dags för årsmöte eller vill ni ha en lyckad konferens, välkommen till oss på Kulturhuset. Vi erbjuder konferenspaket från 150 kr per/person upp till 300 kr per/person med konferenslokaler allt från 10 – 200 platser.
Vi serverar lokala produkter från Åsele med omnejd, för att se hela vårt utbud gå in på www.kulturhusetasele.se
 

AVLOPPSINVENTERING

Under sommaren 2017 kommer miljöenheten att inventera enskilda avloppsanläggningar på fastigheter på Norrstrand, i Östernoret och efter Sörnoretvägen i Söråsele.

Fastighetsägare som kommer att beröras av sommarens inventering kommer att kontaktas via brev med ytterligare information under våren. Mer information finns även på kommunens hemsida www.asele.se.

Vill du veta mer om enskilda avlopp, tekniklösningar, lagkrav och ansvar finns information på www.avloppsguiden.se, en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp. Där kan du också testa ditt avlopp utifrån checklistan "Testa ditt avlopp".

Har Ni några funderingar är Ni välkomna
att kontakta Miljöenheten.

Tel: 0941-140 06, E-post: miljobygg@asele.se

 


Arbetsmarknadsenheten i Åsele kommun

Arbetsmarknadsenheten startade i Maj 2016. Vi är tre personer som arbetar med Arbetsmarknadsfrågor och 2 personer arbetar med Integrationsservice. Integrationsservice har även öppet för besök för Nyanlända. Information om öppettider finns på Åsele kommuns hemsida. Feriejobben och Sommarlovsaktiviteterna är andra områden vi ansvarar för. a
Arbetsmarknadsenheten driver också några projekt i egen regi bland annat:

Åsele kommun har stora
pensionsavgångar framöver.    

Arbetsmarknadsenheten har därför
startat ett
kompetensförsörjnings-
program under 2017-2018.

Projektet vänder sig till ungdomar
16-24 år.

De får en inblick i Kommunens olika
verksamheter
genom praktik och
studiebesök.

Vi samverkar med Arbetsförmedlingen.
Åsele kommuns integrationsservice
driver
projektet "Vän i Åsele" där vi
söker språkvänner
till nyanlända i
vår kommun.

Syftet med "Vän i Åsele" är att
underlätta de
nyanländas integration
i samhället och ge dem
mer
möjligheter att öva på att prata och
förstå svenska.

Mer information samt blankett för
anmälan finns
på kommunens hemsida. 
 Jobbstegen  Vän i Åsele

Välkommen till oss och prata praktik/arbete och Integration
Besöksadress: Ga. Tingshuset, Tingshusgatan 2 Åsele

 
Åsele kommun och Stiftelsen Åselehus
önskar alla en riktigt
-- Glad-Påsk.png
Vi stänger kl. 12.00
torsdagen den 13 april.