"

Vård och omsorg

I Åsele finns:

 • Vårdcentral
  - Aktuavdelning
  - Rehabiliteringsavdelning
  - Sjukgymnast
  - Apotek
  .
 • Äldreomsorg
  - 4 särskilda boenden med totalt 7 avdelningar varav 4 avdelningar för demensvård,
    alla med bemanning dygnet runt
  - Servicehus
  - Hemtjänst
  - Matdistribution
  - Dagverksamhet
  .
 • Handikappomsorg
  - 2 gruppboenden med bemanning dygnet runt
  - Dagcenter
  - Personliga assistenter

 

Senast uppdaterad: 2011-12-29
Uppdaterad av: Inger Olofsson