"

Starta företag

Till hjälp och stöd för dig som är företagare alternativt vill starta ett företag i Åsele finns följande hjälp att få:

Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS): En kommunalt ägd stiftelse som jobbar för att hjälpa och stötta företag i sin uppstart, kommunala ärenden och myndighetskontakter.

Länsstyrelsen Västerbotten: Länsövergripande myndighet som handlägger stödärenden

  • Regionalt bidrag till företagsutveckling: Högst 1,2 MSEK över 3 år, 50 % är bidrag.
  • Microbidrag för nystartade företag: Högst 30 000 SEK, 50 % bidrag.
  • Samverkansprojekt kan erhålla 50 % bidrag när minst tre företag samverkar
  • Konsultcheckar för anlitande av externa konsulter i frågor där företaget saknar egen kompetens. Bidraget är 50 % men max 150 000 SEK.
  • Regionalt investeringsstöd: stöd till investeringar över 2,4 MSEK, max 35 % i stöd

Entreprenörcentrum: Länsprojekt som under max tre år ger gratis stöd till nya företagare gällande exempelvis patent, marknadsföring, prissättning, företagsform, budget och annat. Kontaktperson i Åsele är Margareta Hansson, Maggans Ekonomitjänster AB.

Åsele Lärcentrum: Hjälper företagare att hitta lösningar för kompetensutveckling

 

Senast uppdaterad: 2011-02-21
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson