"

Nämnder

Det finns 5 nämnder i Åsele kommun.
Varje nämnd har ansvar för olika saker.


Kommunfullmäktige bestämmer
vilka nämnder som ska finnas.

Nämnderna i Åsele är

 1. Barn- ocn utbildningsnämnden
  de har ansvar för till exempel
  skola och barnomsorg.
 2. Kultur- och fritidsnämnden
  de har ansvar för till exempel
  badhuset, sporthallen och biblioteket.
 3. Miljö- och byggnadsnämnden
  de har ansvar för till exempel
  gator, parker, vatten och avlopp.
 4. Socialnämnden
  de har ansvar för till exempel
  äldreomsorg och socialbidrag.
 5. Valnämnden
  de har ansvar för allmänna val
  och EU-val.

Politikerna i nämnderna bestämmer
hur det ska fungera inom deras område.
Sedan är det personalen som arbetar
på kommunens förvaltningar som utför
det arbete som politikerna bestämt.

 

Senast uppdaterad: 2011-03-01
Uppdaterad av: Inger Olofsson