"

Omsorg och stöd

Under livet kan vi alla ibland behöva stöd,
hjälp och vård av någon.

På de här sidorna får du veta vilken hjälp
äldre och funktionshindrade kan få.
Du kan också läsa om till exempel missbruk
och socialbidrag.

Klicka på orden till vänster om det är något
som du vill läsa mer om.

 

Senast uppdaterad: 2011-03-01
Uppdaterad av: Inger Olofsson