"

Handikappomsorg

För dig med funktionshinder

Personer med funktionshinder
behöver ibland hjälp
för att kunna leva ett liv
som alla har rätt till.
Kommunen ger sådan hjälp.


Det kan vara att få hjälp hemma
av till exempel hemtjänsten,
att få en personlig assistent,
att få bo på ett särskilt boende
eller att få åka med färdtjänsten.


Du kan också få hjälp med
att göra sker på din fritid.


LSS - Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade


LSS är en lag som är till för dig
som behöver extra mycket hjälp.
Lagen ska se till att du får den
hjälp som du behöver.

Vill du veta mer kan du ringa till
kommunens växel och fråga efter
enhetschef Christine Englund.
Telefonnumret är 0941 - 140 00.

 

Senast uppdaterad: 2011-08-22
Uppdaterad av: Inger Olofsson