"

Äldreomsorg

Hur vi tar hand om våra gamla

När du är gammal får du bo kvar
i ditt eget hem så länge du vill.
Om du inte kan bo kvar hemma
kan du få flytta till ett äldreboende.


När du är gammal ska du få
den hjälp som du har rätt till.
Hjälpen kan till exempel vara
att du får ett larm hemma, eller
att du får dusch i stället för badkar.


Hemtjänst

Du kan också få hjälp av hemtjänsten.
Hemtjänsten hjälper till med till exempel
mat och städning.


Äldreboende

Om du inte kan bo kvar hemma
kan du bo i ett äldreboende.
På äldreboendet finns personal
som kan hjälpa dig med det du behöver
dygnet runt.
Det finns flera olika äldreboenden.


Vill du veta mer kan du ringa till
kommunens växel och fråga efter
biståndshandläggaren.
Telefonnumret är 0941 - 140 00.

Senast uppdaterad: 2011-03-01
Uppdaterad av: Inger Olofsson