"

Socialbidrag

Försörjningsstöd

Den som inte tjänar några egna pengar
eller har väldigt lite pengar
kan ibland få bidrag av kommunen.
Det kallas att få socialbidrag eller
försörjningsstöd.


Du kan bara få försörjningsstöd
om du verkligen behöver det.
Då får du pengar till det allra viktigaste
som till exempel mat, hyra och kläder.


Om du tror att du behöver försörjningsstöd
kan du ringa till kommunen på
telefonnummer 0941 - 140 00.
Be att få prata med en socialsekreterare.

Senast uppdaterad: 2011-03-02
Uppdaterad av: Inger Olofsson