"

Vatten och avlopp

De flesta människor får sitt vatten
från kommunens ledningsnät.
Kommunens miljö/hälsovårdsinspektör
tar prover på vattnet och ser till
att vattnet som kommer ur kranen är ofarligt.


När du tvättat, diskat eller duschat
rinner smutsvattnet ut i kommunens avloppsnät.
Avloppsvattnet leds till kommunens reningsverk
där vattnet renas innan det rinner ut i älven igen.


I byarna kanske det inte finns något rör
som går till kommunens avlopp.
I stället rinner avloppsvattnet genom
en slambrunn på gården.
En gång om året kommer slambilen
och tömmer avloppsbrunnen.


Du betalar till kommunen
för det vatten som du använder.
Du betalar också för att ditt hus är kopplat
till kommunens vattenledning och avlopp.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2011-03-01
Uppdaterad av: Inger Olofsson