"

Sorteringsguide


Glas

Mjukplast och hårdplast

Aluminium och metall

Tidningar och returpapper

Pappers-förpackningar och wellpapp

Farligt avfall

Läkemedel

Elektronik avfall

Lysrör, lågenergi-lampor och glödlampor

Vitvaror

Batterier

Däck

Brännbart avfall från hushåll

Trä avfall

Trädgårds-avfall

Övrigt avfall

Bilar

Döda djur

Slakt avfall

Elektronik avfall som kan återanvändas

Impregnerat trä

Material som innehåller asbest

Deponirest

 

Glas

Glas lämnar du till återvinnings-stationen.
På återvinnings-stationen finns det
två behållare för glas.
En är för färgat glas och en är för ofärgat glas.
Glas som du kan lämna är till exempel,
flaskor, burkar och dricksglas.

Tillbaka

 

Mjukplast och hårdplast

Plast lämnar du till återvinnings-stationen.
Du kan lämna mjukplast och hårdplast i
samma behållare.
Plast som du kan lämna är till exempel,
ketchupflaskor, schampoflaskor, plastlock,
plastdunkar, plastpåsar och plastfilm.

Tillbaka

 

Aluminium och metall

Aluminium och metall lämnar du till
återvinnings-stationen.
Du kan lämna aluminium och metall i
samma behållare.
Det du kan lämna är till exempel,
konservburkar, kapsyler, värmeljus-hållare,
tuber och aluminium-formar.

Tillbaka

 

Tidningar och returpapper

Tidningar och returpapper lämnar du till
återvinnings-stationen.
Du kan lämna tidningar och returpapper i
samma behållare.
Det du kan lämna är till exempel,
veckotidningar, dagstidningar, reklamblad,
broschyrer och skrivpapper.

Tillbaka

 

Pappers-förpackningar och wellpapp

Pappers-förpackningar och wellpapp lämnar
du till återvinnings-stationen.
Du kan lämna pappers-förpackningar och
wellpapp i samma behållare.
Det du kan lämna är till exempel,
mjölk-förpackningar, mjölpåsar,
vällingpaket, julklapps-papper och
kartonger.

Tillbaka

 

Farligt avfall

Farligt avfall lämnar du till
återvinnings-centralen.
På återvinnings-centralen finns
flera olika behållare för farligt avfall.
På behållarna finns skyltar med
information om vilket farligt avfall
du kan lämna i behållaren.

Om du känner dig osäker på vilken
behållare du ska lämna avfallet i kan du
fråga personalen.
Se alltid till att det farliga avfallet ligger i
hela förpackningar innan du lämnar det
i behållaren.
Personalen och maskiner kan skadas av
farliga ämnen som
rinner ut ur förpackningen.

Om du har paketerat det farliga avfallet i
en annan förpackning än original-förpackningen
ska du skriva på förpackningen vilket
ämne den innehåller.

Det finns vissa ämnen som du inte får
lämna på återvinnings-centralen.

Det här är en lista med ämnen som du får lämna.
Om du har ett ämne som inte finns med
på listan kan du fråga personalen om råd.

 • färg, tryckfärg och lim som
  innehåller farliga kemikalier
 • syror och basiskt avfall,
  till exempel frätande ämnen som kaustiksoda,
  svavelsyra, ammoniak och lut
 • spillolja och oljeavfall
 • fotokemikalier, till exempel
  fix och framkallare
 • bekämpnings-medel
 • lösningsmedel
 • kvicksilveravfall, till exempel
  termometrar och barometrar
 • sprayburkar
 • lysrör, till exempel lågenergi-lampor,
  solarie-rör, halogen-lampor och
  vanliga lysrör
 • elektrisk och elektronisk utrustning
  som innehåller farliga delar
 • batterier som innehåller nickel,
  kadmium, kvicksilver eller bly

Tillbaka

 

Läkemedel

Läkemedel som inte används eller som
blivit för gammal ska du lämna till apoteket.
Använd Apotekets returpåse eller
en genomskinlig påse så att personalen kan
se vilka läkemedel du lämnat.

Om du vill veta mer om att lämna läkemedel,
salvor, kanyler och sprutor kan du fråga
på apoteket eller besök hemsidan www.apoteket.se/

Tillbaka

 

Elektronik-avfall

Elektronik-avfall lämnar du till
återvinnings-centralen.
Det kan vara datorer,
kaffebryggare eller brödrostar.
På återvinnings-centralen finns
särskilda behållare för elektronik-avfall.

Tillbaka

 

Lysrör, lågenergi-lampor och glödlampor

Lysrör, lågenergi-lampor och glödlampor
lämnar du till återvinnings-centralen.
På återvinnings-centralen finns
särskilda behållare för lampor och lysrör.

Tillbaka

 

Vitvaror

Vitvaror som används i hushåll lämnar du till
återvinnings-centralen.
Exempel på vitvaror är spisar,
Disk och tvättmaskiner och torktumlare.

Vitvaror som innehåller ämnet freon lämnar
du också till återvinnings-centralen.
Det finns en särskild plats på
återvinnings-centralen för
vitvaror med ämnet freon.

Tillbaka

 

Batterier

Batterier lämnar du till
återvinnings-centralen.
På återvinnings-centralen finns
särskilda behållare för batterier,
så kallade batteri-holkar.
Du kan också lämna batterier i butiker som
har batteri-holkar.

Exempel på batterier som du kan lämna är
uppladdningsbara nickelkadmium-batterier
och knappcells-batterier.
De batterierna finns ofta i klockor,
hörapparater och dataspel.


Bil-batterier

Bil-batterier lämnar du till
återvinnings-centralen eller
till bensinstationen.

Tillbaka

 

Däck

Däck lämnar du till verkstad eller
butiker som säljer däck.
Du kan inte lämna däck till
återvinnings-centralen.

Tillbaka

 

Brännbart avfall från hushåll

Brännbart avfall lämnar du till
återvinnings-centralen.
Brännbart avfall är till exempel möbler, tyg,
kläder, plastprodukter och madrasser.
På återvinnings-centralen finns en
särskild plats för brännbart avfall.

Möbler som innehåller metall
ska lämnas på en särskild plats på
återvinnings-centralen.

Tillbaka

 

Trä-avfall

Trä-avfall lämnar du till återvinnings-centralen.
Det kan till exempel vara ytterdörrar,
fönsterkarmar och träskivor med tyg eller tapet.
Trä-avfall lämnas på en särskild plats på
återvinnings-centralen.
Du får betala en avgift för att lämna trä-avfall.

Tillbaka

 

Trädgårds-avfall

Avfall från din trädgård kan du
kompostera på din tomt eller
lämna till återvinnings-centralen.
Det finns regler för hur du ska göra när du vill
kompostera ditt eget trädgårds-avfall.
Om du vill veta mer om kompostering kan du
ringa till kommunen.

Om du vill lämna trädgårds avfall till
återvinnings-centralen så finns det
särskild plats för det.
Inlämnat trädgårds-avfall återanvänds som
biobränsle.

Tillbaka

 

Övrigt avfall

Övrigt avfall är till exempel metallskrot,
järn, cyklar, gräsklippare, redskap,
verktyg och fälgar från däck.
Övrigt avfall kan du lämna till
återvinnings-centralen.

Tillbaka

 

Bilar

I Åsele kommun finns 2 inlämnings-ställen för
bilar som inte går att laga.
Bilarna lämnas till företaget Fredrika Industrihus eller
till Åsele Traktortjänst.
Det är gratis att lämna bilar.

Tillbaka

 

Döda djur

Det finns särskilda företag som
tar emot döda djur.
Djuren bränns i ugnar,
så kallade kremerings anläggningar.

Ring Åsele kommun om du vill veta mer.
Telefon-nummer: 0941-140 00.

Tillbaka

 

Slakt-avfall

Om du vill lämna slakt-avfall ska du
ta kontakt med Myndighetsnämnden.
Myndighetsnämnden hjälper till med
frågor om slakt-avfall.

Om du har liten mängd slakt-avfall kan du
lägga avfallet i kärlet för hushållsavfall.
Slakt-avfallet ska alltid läggas i påsar eller
paket som inte läker.

Ring Åsele kommun om du vill veta mer.
Telefon-nummer: 0941-140 00.

Tillbaka

 

Elektronik-avfall som kan återanvändas

Elektroniskt avfall som inte kan lämnas i butik kan du
lämna till återvinnings-centralen.
Det finns en särskild container på
återvinnings-centralen där elektronik-avfall som ska
åtevinnas kan lämnas.

Tillbaka

 

Impregnerat trä

Impregnerat trä är trä som
behandlats med olika kemikalier.
Impregnerat trä lämnar du till
återvinnings-centralen.
På återvinnings-centralen finns
särskilda behållare för impregnerat trä.

Tillbaka

 

Material som innehåller ämnet asbest

Vissa material kan innehålla ämnet asbest.
Det kan till exempel vara tak och byggplattor.
Asbest är ett ämne som är farligt för
människor att andas in.
När du lämnar material med ämnet asbest måste du
paketera materialet i hela och
stadiga förpackningar.
Material som innehåller asbest lämnar du
till återvinnings-centralen

Tillbaka

 

Deponirest

Avfall som inte kan återanvändas,
materialåtervinnas, energiutvinnas eller
behandlas kallas för deponirest.
Exempel på deponirest är fönsterglas,
porslin, speglar, keramik, mineralull,
tegel och kakel.

Deponirest lämnar du i särskilda behållare på
återvinnings-centralen.

Tillbaka 

 

Senast uppdaterad: 2011-08-23
Uppdaterad av: Inger Olofsson