"

Förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem är till för ditt barn
och din familj.
Förskolan och fritidshemmet hjälper ditt barn
att utvecklas och det får lära sig nya saker.
Förskola och fritidshemplats gör det också
möjligt för dig att arbeta eller studera.

Förskoleverksamhet är för barn som är
mellan 1 och 5 år.
På förskola går barn innan de börjar i grundskolan.
När ditt barn är mellan 6 år och 12 år kan det
vara på fritidshem.

På fritidshem är barnet innan skoldagen börjar
och efter skolan tills någon vuxen kommer hem.
Förskolan och fritidshemmet är öppen varje vardag
från klockan 6.30 till klockan 18.00.

 

Fritidshem

Om du bara behöver fritids-plats för ditt barn
när det är skol-lov kan barnet vara på lov-fritids.
Det kostar extra att ha barnet på lov-fritids
och du måste ansöka om en plats till ditt barn där
1 månad innan lovet börjar.

 

Så här söker du plats på förskola och fritidshem

Om du vill ansöka om en plats för ditt barn
på förskola ska du göra det senast
4 månader innan du vill ha platsen.  

Om du vill ansöka om en plats för ditt barn
på fritidshem ska du göra det så fort du vet
att du ska arbeta eller studera.

När du fått veta att du fått plats måste du
lämna uppgifter om vilken inkomst du har.
Kommunen vill också veta vilka dagar och tider
barnet behöver plats i förskola och fritidshem.

 

Allmän förskola

Varje barn erbjuds plats i allmän förskola hösten
det år barnet fyller 3 år.
Du kan ha ditt barn på förskolan
15 timmar varje vecka.
Allmän förskola har fasta dagar och tider.
Det kostar ingenting att delta i allmän förskola.

 

Vem kan söka förskole- och fritidshemplats

Du kan söka plats för ditt barn i förskola om du
arbetar, studerar, är arbetslös eller om du
är föräldra-ledig med ett yngre syskon.

Plats på fritidhem för ditt barn kan du bara söka
om du arbetar eller studerar.

 

Hur mycket tid i förskola och fritidshem
har din familj rätt till

Det är föräldrarnas arbetstider och studier
som bestämmer hur mycket tid barnet behöver
i förskolan och fritidshemmet .
Den förälder som börjar sitt arbete sist på dagen
ska lämna barnet på förskolan eller fritidshemmet.
Den förälder som slutar sitt arbete först på dagen
ska hämta barnet på förskolan eller fritidshemmet.

När du som förälder har semester eller en
ledig dag ska du själv ta hand om ditt barn.

 

Arbetslösa och föräldra-lediga

Om du är eller blir arbetslös
får ditt barn vara i förskole-verksamhet
15 timmar varje vecka
om barnet är mellan 1 och 5 år.
Förskolan har fasta tider
samma tider som allmän förskola.

Ditt barn får vara i förskolan
15 timmar varje vecka
om någon vuxen i familjen är
föräldra-ledig för ett yngre syskon.
Förskolan har fasta tider.

Om någon förälder blir arbetslös eller
föräldra-ledig har barn mellan 6 och 12 år
inte längre rätt att vara på fritids-hem.

 

Barn med särskilda behov

Barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling
erbjuds plats inom förskole-
och fritidshemsverksamhet.
Detta gäller om barnet inte kan få
tillräckligt stöd på annat sätt.
Denna rätt gäller även om någon förälder
inte arbetar.

 

Viktigt att veta om förskolan

Regler för placering

Vilken förskola ditt barn placeras i beror på
flera olika saker.
Platserna delas ut i en viss ordning.
Du kan skriva vilken avdelning du helst vill
att ditt barn ska vara på.
Om det inte finns plats där du helst
vill ha ditt barn, placeras barnet på
någon annan avdelning.
Alla barn ska ha fått plats senast
efter 4 månader i kö.


Planering och fortbildning

Förskolor och fritids-hem har stängt 3 dagar varje
år för att de som arbetar där ska kunna
fort-bilda sig.
Fort-bilda betyder att personalen lär sig mer
om sitt arbete.
När det är fort-bildning är förskolor och fritidshem stängda.
Föräldrarna får veta vilka dagar det är fort-bildning
2 månad innan stängning.

 

Detta gäller när du har fått förskole-plats

När ditt barn fått en plats i förskolan
är det in-skolning.
Under in-skolningen får du och ditt barn
lära känna personalen och den nya miljön.
In-skolningen brukar ta 14 dagar.

 

Du har ansvar att informera

Förskolan och fritidshemmet måste få veta om din inkomst
eller ditt schema ändras.
Schema-ändring ska du meddela
så fort du fått veta det. Det finns särskild blankett.
Du måste också informera om det blir
någon förändring i familje-situationen.
Till exempel på grund av skilsmässa
eller separation.

Om du vill säga upp din förskoleplats eller
fritidhemsplats ska du göra det
minst 1 månader i förväg.
Uppsägningen ska göras via blankett. 

 

Frånvaro och sjukdom

Om ditt barn ska vara borta
anmäler du det direkt till personalen på
förskolan eller fritidshemmet.

När någon vuxen person i familjen är sjukskriven
får barnet vara i förskole-verksamhet som vanligt.
Behöver ditt barn plats på fritids-hem
under skolans lov-dagar måste du
skicka en ansökan till kommunen
1 månad innan lovet.

 

Vad kostar det att ha barn på
förskola och fritidshem

Avgifter

Hur hög avgiften blir beror på hur hög
inkomsten är.
Avgiften betalas i procent av din inkomst.
Det har också betydelse hur många timmar
barnet vistas på förskolan varje vecka, 15 timmar,
30 timmar eller över 30 tim.
Det kostar ingenting för de barn som
bara deltar i allmän förskola.

 

Betalning

Avgiften för förskola och fritidhem ska du betala
i slutet av varje månad.
Blir det är några förändringar en månad
så rättas avgiften till månaden efter.

Om du inte betalar för din avgift i tid
får du en påminnelse.
Det kostar extra om de måste skicka ut en
påminnelse.
Om du fortfarande inte betalat för din förskole-
och fritidshemsplats så skickas ett så kallat
inkasso-krav till dig.
Det kostar också extra pengar för dig.

 

Avstängning

Du kan förlora din förskole- och fritidshemsplats
om du inte betalar avgiften.
Du kan också förlora platsen om du
medvetet lämnat fel uppgifter till kommunen,
till exempel om din arbets-situation.

 

Kontakt för förskola och fritidshem

Om du vill veta mer om förskolan
kan du kontakta: förskolechef på tel: 0941-141 04
Om du vill veta mer om fritidshem
kan du kontakta: rektor på tel: 0941-141 03

 

 

 

 Senast uppdaterad: 2011-09-27
Uppdaterad av: Inger Olofsson