"

Grundskola

Förskoleklass
Barn får gå i förskoleklass från och
med höstterminen det år som barnet
fyller 6 år.
Det är frivilligt att gå i förskoleklass.


Grundskola
Alla barn mellan 7 och 15 år
måste gå i skolan.
Det är alltså årskurs 1 till 9.


Att gå i skolan kostar ingenting.
Skollunchen är också gratis.


Det finns två grundskolor i
Åsele kommun.
En finns i Åsele, den andra
finns i Fredika.