"

Invandring och integration

Det kommer många människor från andra länder till Sverige och Åsele. Vissa personer väljer själva att flytta till vår kommun – främst från andra länder i Europa. Andra personer blir placerade i vår kommun efter att ha flytt från krig, våld, hot och sökt asyl (skydd/fristad) i Sverige.

Samtliga kommuner i Sverige är enligt lag skyldiga att ta emot vissa nyanlända invandrare samt ensamkommande flyktingbarn för bosättning i kommunen.

På dessa sidor finns mer information om flyktingmottagningen i Åsele kommun.

Mer information:

 

Migrationsverkets nyhetssida

 

 

 

 

.

Senast uppdaterad: 2017-11-17
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson