Anslagstavla

Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2019-08-28

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2019-08-28
Paragrafer
46 - 58
Datum då anslag sätts upp
2019-09-05
Datum då anslag tas ned
2019-09-30
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Monika Roos

Protokoll