Anslagstavla

Allmänna utskotttet 191125

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-11-25
Paragrafer
155
Datum då anslag sätts upp
2019-12-02
Datum då anslag tas ned
2019-12-24
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll