Anslagstavla

Omsorgs- och utbildningsutskottet

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2020-06-24
Paragrafer
43
Datum då anslag sätts upp
2020-06-26
Datum då anslag tas ned
2020-07-17
Förvaringsplats för protokoll
Socialakontoret
Sekreterare
Jessica Olofsson

Protokoll