Anslagstavla

Tillgänglighetsrådet 200902

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2020-09-02
Paragrafer
8-13
Datum då anslag sätts upp
2020-09-10
Datum då anslag tas ned
2020-10-03
Förvaringsplats för protokoll
Socialkontoret
Sekreterare
Dan Eriksson

Protokoll