Lapland A Culinary Region

Kombinera en gourmetweekend i Västerbottens inland med natur- eller kulturupplevelser, på respektive medverkande aktörs webbplats framgår vilka aktiviteter som erbjuds, t.ex. skidåkning, skoterturer, vandringsleder, fiske och hundspann.

Här finns programmet som PDF om du klickar på denna länk.

Syftet med projektet Lapland a Culinary Region är att skapa förutsättningar och en ny plattform för: En levande landsbygd, en välutvecklad produktion av råvaror och förädlade produkter.

En ökad och exportmogen turism där matupplevelser sätts i fokus. Kompetensutveckling, entreprenörskap och nätverkande liksom kvalitetsfrågor och frågor om hållbarhet utgör röda trådar i projektet. 

Mat och måltider har blivit en allt viktigare del i vår upplevelse av en plats Region Västerbotten Turism arbetar för att stärka tillgången till god mat och bra måltidsupplevelser i Västerbotten, så att både besökare och västerbottningar kan njuta av råvaror och producenter hela vägen från fjäll till hav. Region Västerbotten Turism deltar också i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

Kontakta projeketet via denna länk.

Läs mer på Lapland A Culinary Regions webbplats.

Matupplevelser och events i inlandet under vintern och våren 2020 (se programmet på bilden). 

Aktuellt

Forskningsprojekt med elflyg och drönare för en levande landsbygd

Näringsliv

I ett pressmeddelande skriver LFV och berättar om forskningsprojektet EDIS (elflyg och drönare i samhällets tjänst) där bland annat ÅNS och Åsele kommun ingår som projektpartners. Projektet ska visa på möjligheter att med drönare och elflyg förbättra förutsättningarna för samhällsservice och transporter i områden med stora avstånd och begränsad tillgång till kritiska samhällsfunktioner.

17 juni 2020