Djurhållning inom detaljplanerat område

Det krävs tillstånd för att hålla vissa djurslag inom detaljplanerat område enligt Åsele kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter.

De djurslag som det här gäller är:

- Nötkreatur, häst, get, får eller svin
- Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
- Orm

Blankett för ansökan om tillstånd för hållande av djur