Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Om du yrkesmässigt ska erbjuda så kallad hygienisk behandling till allmänheten, kan du behöva anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden.

Anmäl om det finns risk för blodsmitta

Du ska göra en anmälan om du i din behandling kommer att använda redskap som penetrerar huden. Skälet är att den behandling du erbjuder innebär en risk för blodsmitta. 

Exempel på anmälningspliktig verksamhet:

 • Piercing
 • Tatuering
 • Fotvård
 • Akupunktur

Blankett för anmälan om hygienisk verksamhet

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga omfattas ändå av socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4 om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Miljöenheten har tillsynsansvar även över verksamheter som inte är anmälningspliktiga.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga:

 • Campinganläggningar
 • Frisörer
 • Hotell
 • Hudvård (som inte är stickande/skärande)
 • Idrottsanläggningar
 • Massage
 • Nagelbyggnad
 • Pensionat
 • Sjukgymnastik
 • Strandbad
 • Vårdlokaler

Är du osäker om du ska göra en anmälan eller ej, kontakta Miljöenheten.