Miljöskydd

Att skydda människors hälsa och miljön är grundstenen i det miljöarbete som Miljöenheten bedriver i Åsele kommun. Mycket av arbetet utgår ifrån Miljöbalken (1998:808) som tillsammans med ett stort antal förordningar och föreskrifter bildar ett omfattande regelsystem.