Kommunalt dricksvatten

Friskt, gott dricksvatten direkt ur kranen är något vi ofta tar för givet. Har du funderat på varifrån vattnet kommer?

När vi vrider på kranen, strömmar ett hälsosamt dricksvatten ned i glaset, ett vatten som renas och filtreras helt på naturlig väg på sin resa genom en grusås. Vi pumpar upp drygt 800 kubikmeter vatten varje dag.

Friskt vatten direkt
Vattnet kontrolleras regelbundet, men är så fint att det nästan inte behöver behandlas alls. Vattnet filtreras genom sandfilter för att höja pH-värdet så att inte vattenledningarna ska rosta sönder.

Lokalproducerat ur kran
I Sverige har de flesta kommuner ett fint dricksvatten. Samtidigt blir det allt vanligare att köpa vatten på flaska eller burk - trots att kranvattnet kostar ungefär 250 gånger mindre än samma mängd flaskvatten. Med kranvatten slipper du också långa transporter och avfall.

Värna vattnet
Av allt vatten på jorden är drygt 97 % saltvatten. Resterande 3 % är sötvatten, men av dessa är 0,3 % drickbart. En liten del av sötvattnet finns i atmosfären. annat är bundet i permafrost och en allt större del förorenat av människan. Att vi måste vara rädda om vårt dricksvatten borde därför stå högst upp på allas agenda.