Vattenkvalitet

Åsele kommun ansvarar för driften för 10 vattenverk, varav det största är Åsele vattenverk.

Kvalitetskrav och andra regler om dricksvatten, tas fram gemensamt av medlemsstaterna inom EU och införlivas i svensk lagstiftning av bland annat Livsmedelsverket. Det är sedan kommunen som utför den lokala myndighetskontrollen och ser till föreskrifterna från Livsmedelsverket följs.

Föreskrifterna innehåller bland annat krav på:

  • Beredning och distribution
  • Egenkontroll
  • Parametrar som ska undersökas
  • Provtagnings- och analysfrekvens
  • Åtgärder vid försämrad dricksvattenkavlitet
  • Infromation
  • Kavlitetskrav i from av gränsvärden

Åsele kommun kontrollerar vattenkvalitén

De vattenprover som Åsele kommun tar analyseras av ett ackrediterat laboratorium. När dricksvattnet undersöks, tittar de exempelvis på om det innehåller bakterier eller andra mikroorganismer, samt om vattnet är kemiskt.

Dricksvattnet i Åsele är friskt, gott och klassas dessutom som medelhårt, vilket betyder att du inte behöver använda så mycket tvätt- och diskmedel.

Analysresultat

Nedan kan du genom att klicka på orterna se i PDF-dokument den genomsnittliga halten av olika ämnen i dricksvattnet.

Fredrika vattenverk                                                 Ytterrisjö vattenverk

Gafsele vattenverk                                                  Yxsjö vattenverk

Lillögda vattenverk                                                  Åsele vattenverk

Lomsjö vattenverk                                                  Östernoret vattenverk

Tegelträsk vattenverk                                             Överissjö vattenverk