Slamtömning

Vad funderar du på?

Viktigt att tänka på inför besök av slambilen!

När kommer slambilen och tömmer?

Slambilen börjar köra igång början utav sommaren (slutet av maj, början av juni) till sen höst.

Hur ofta bör jag tömma min avloppsbrunn?

Permanentboenden töms obligatoriskt en gång per år. Fritidshus töms varje vartannat år. För fritidsbostäder med egen slamavskiljare, som har en våtvolym på minst 2m3 kan tömning ske vart fjärde år.

Ansök här om förlängt slamtömningsintervall.

Hur vet jag om min brunn är full?

På ytan i den första (största) kammaren finns det oftast ytslam, en så kallas slamkaka. Ta en käpp eller liknande och tryck den igenom slamkakan och mät hur tjock den är. Det är normalt att den är ett par decimeter tjock när slamtömning sker.

Det är vatten kvar i brunnen efter tömning. Har ni inte tömt?

Att slambrunnen är vatten fylld är helt normalt. Redan efter några dagar blir den fylld med avloppsvatten, men slamskiktet som flyter på ytan är tunt. Vid högt grundvatten händer det ibland att vatten rinner ifrån infiltration tillbaka in i brunnen.

www.avloppsguiden.se kan du läsa mer om hur olika filtrationsprocesser fungerar.