Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer vid normal skötsel av tomtmark.

Som trädgårdsavfall räknas;

  • Gräsklipp
  • Löv
  • Fallfrukter

Det är inte;

När man fraktar materialet i säckar tömmer man säcken på anvisad plats och tar säcken åter hem eller kastar den i energiåtervinning (brännbart).

Placering: Framför det tredje facket, när du har kört höger in till ÅVCn.

Tänk på att - Det är ett brott enligt miljöbalken att lämna trädgårdsavfall i skog och mark, sk "allmänningar", att gräva upp plantor eller att ta med jord från platsen. Trädgårdsavfall skall tas om hand inom din egen tomt eller köras iväg till en återvinningscentral

Vad händer sedan?

Trädgårdsavfall som lämnas på återvinningscentralen går till kompost eller flisas och blir biobränsle.

Translate the website with Google translate.