Wellpapp - stort

Avser stora kartonger/wellpapp, papprör osv

Placering: Den sista containern uppe på rampen.

Mindre pappersförpackningar ska på återvinningsstationen. Dessa är gröna och stationerna (ÅVS) finns också på övriga ställen i Åsele. Klicka här för att läsa mer.

Placering av stationerna på åvc: När du har kört runt ÅVCn står dessa på höger sida vid "slutet".

Vad händer sedan?

Insamlad wellpapp och pappersförpackningar går till återvinning. Materialet sorteras först för att sedan bli till ny råvara.

Av returpappersmassan i tillverkas ny wellpapp, nya förpackningar och ytskikt på gipsskivor.

Translate the website with Google translate.