Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer vid normal skötsel av tomtmark.

Som trädgårdsavfall räknas;

  • Gräsklipp
  • Löv
  • Fallfrukter

Det är inte;

  • Sand
  • Sten
  • Stora grenar
  • Invasiva växter

När man fraktar materialet i säckar tömmer man säcken på anvisad plats och tar säcken åter hem eller kastar den i energiåtervinning (brännbart).

Placering: Framför det tredje facket, när du har kört höger in till ÅVcn.

Invasiva växter

Vissa växter riskerar att sprida sig i naturen så de tar överhand och de finns inte naturligt i vår natur. Dessa riskerar att bli invasiva: Parkslide, Blomsterlupin och Vresros.

Klicka för att läsa mera på Naturvårdsverkets sida.

När man tar bort dessa växter från sin trädgård ska man inte lägga växten i komposten eller i trädgårdsavfall på ÅVC:n. Lägg växten i en välförpackad säck och transportera till ÅVC. Lägg säcken med innehåll i containern för brännbart. Då minskar risken att de sprider sig mera ute i naturen.

Vad händer sedan?

Trädgårdsavfall som lämnas på återvinningscentralen går till kompost eller flisas och blir biobränsle.

Translate the website with Google translate.