Omhändertagande av döda djur

Vill du begrava ett sällskapsdjur eller har du hittat ett dött djur? Här får du hjälp med vad du kan göra.

Hantering av döda sällskapsdjur

Döda sällskapsdjur får begravas på egen mark om det kan ske utan problem och risk för smittspridning/förorening. Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt, minigris och dvärgget, men inte häst. Välj en lämplig plats och gräv ned djuret en bra bit så att vilda djur inte gräver upp det. Tänk på att hålla skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag eller diken. Små djur, marsvin eller mindre, får lämnas med hushållssoporna i en försluten plastpåse.

Nedgrävning av häst

Begravning av självdöd eller avlivad häst är en miljöfråga och därför ska Miljöenheten kontaktas innan nedgrävning utförs.

Miljöenheten gör en bedömning av om föreslagen plats är lämplig eller inte. Miljöenhetens anvisningar måste följas vid nedgrävning.

Blankett för nedgrävning av döda djur

Vilda döda djur

Vilda döda djur får normalt lämnas kvar ute i naturen. Det är bara om djuret är infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur det måste skicka till destruktion. Då gäller samma regler som för lantbrukets döda djur. Observera att om du hittar ett sådant djur bör du kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), eftersom de kan vilja ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar.

Translate the website with Google translate.