Väg- och gatuunderhåll

Kommunen ansvarar för underhåll av det kommunala vägnätet. Under vintertid innebär det plogning, sandning, snöbortforsling, siktförbättrande åtgärder medan det under sommartid utförs gatusopning.

Vintertid

Kommunen utför vintervägunderhåll i egen regi samt med upphandlad entreprenör. Vintervägunderhåll sker enligt rutiner samt ur ett säkerhetsperspektiv. Genomfartsleden RV92 genom tätorten ansvarar Trafikverket för.

Sommartid

Underhåll av gatu- och vägnätet sommartid består framförallt av sandupptagning med sopmaskin. Gatusopningen påbörjas när trottoarer och gator är snöfria. För att lyckas med detta så krävs tillgänglighet av gatumarken. Bra att tänka på då är att inte parkera sina fordon på gatan, utan att se till att ha sina fordon uppställda på egen eller den fastighet man befinner sig på. Sopningen sker under dagtid 07.00 – 16.00, men kan även påbörjas före 07.00.

Vi vill att Åsele kommun ska vara en ren och vacker kommun. Därför tömmer vi papperskorgar, latriner och städar de centrala delarna. Hjälp oss att hålla Åsele kommun ren genom att slänga skräp i papperskorgarna!

Translate the website with Google translate.