Vattenmätare och avläsning

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i din fastighet. Vi tekniska avdelningen tillhandhåller vattenmätare och ansvarar för flytt, byte och service. Du som fastighetsägare läser av mätarställningen och rapporterar den till oss minst en gång per år, men gärna oftare. Då vet du att du betalar för rätt vattenförbrukning.

Att betala fakturor baserade på prognoser är inte bra över längre tid. Då kan nästa avläsning bli en kostsam överraskning.

Placering och ansvar

Som fastighetsägare är det viktigt att du vet var din vattenmätare är placerad. Den sitter oftast i en källare, tvättstuga, förråd eller undercentral.

Du bör regelbundet kontrollera att ventiler håller tätt och att inget läckage har uppstått. Vid en akut läcka eller översvämning behöver vattnet till fastigheten omedelbart stängas av och ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren. Det är också ditt ansvar att se till att vi på tekniska avdelningen kan komma fram till mätarplatsen vid behov.

Din vattenmätare tillhör tekniska avdelningen, som också bestämmer placering och har åtkomsträtt till platsen. Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. För att skydda den mot värme och kyla bör du stänga ventilationsluckor och täta dörr- respektive fönsterspringor i ouppvärmda utrymmen.

Mätarkonsollen med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och ansvar. Tänk på att kontrollera dem regelbundet.

Kontakta tekniska avdelningen om vattenmätaren har skadats eller om du behöver ändra mätarens placering. Kostnaden för utbyte och/eller reparation betalas av fastighetsägaren.

Translate the website with Google translate.