Aktivitets- och utbildningsdag om rörelserikedom

26 september kommer "Change the game" till Åsele med massor av roliga aktiviteter för barn och unga och möjlighet för vuxna att lära sig mer om rörelserikedom. Under lunch och eftermiddag det öppet hus för alla barn och ungdomar som vill prova på nya idrotter, fysiska aktiviteter och upplevelsebanan "Rörelseriket". På kvällen får vuxna får lära sig om rörelserikedom och hur de kan aktivera barn och unga inom idrotten, på skolan och i vardagen. Change the game samverkar även med skolan under dagen och låter skolbarnen uppleva prova-på aktiviteter och Rörelseriket.

Plats: Sporthallen, Ungdomsgården och Kulturhuset

När: 26 september

Arrangör: Västerbottens Idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna, Region Västerbotten, Åsele kommun

Innehåll och tider:

09:00-12:30 Aktiviteter för samverkande skolor, SPORTHALLEN 

12:45-14:00 Öppet hus, SPORTHALLEN
Drop-in aktiviteter för alla barn och ungdomar. En rad idrotter och aktiviteter för barnen. Arrangeras i samarbete med lokala föreningar och regionala förbund. Åldersanpassad bana där barnen får kul utmaningar som ger möjlighet att utforska rörelsernas värld.

15:15-16:15 Utbildning för yrkesverksamma, KULTURHUSET

18:00-20:00 Utbildning för ledare och föräldrar, FRITIDSGÅRDEN
En kort introduktion i physical literacy och ett smakprov på hur man tillämpar detta nya perspektiv i praktiken för att skapa aktiviteter som utvecklar rörelseförmågor på ett kul och inkluderande sätt. Anmälan: https://response.questback.com/idrott/ctgontour2019

Mer information hittar du här.

Evenemanget möjliggörs och arrangeras av Västerbottens Idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna med stöd av Region Västerbotten och i samarbete med Åsele kommun.

Uppdaterad den 26 september 2019