Saemien gïele-prïhtjgåatan / Samiskt språkcafé

Våhkoe 43 lea gïelevåhkoe!
Buerie båetme saemien gïele-prïhtjgåatan.
Gåessie? 24 b. golken ts. 18
Gusnie? Kaffestugan
Prïhtjege jïh svarkeldahke böörebe.

Vecka 43 är språkvecka i Saepmi!
För att uppmärksamma detta välkomnar vi till samiskt språkcafé. Vi träffas för att prata och lära oss några ord och farser på sydsamiska.
När? 24 oktober kl 18
Var? Kaffestugan, Åsele hembygdsområde
Vi bjuder på kaffe och fika.

Plats: Kaffestugan, Åsele hembygdsområde

När: 24 oktober klockan kl 18

Arrangör: Åsele samisk förvaltningskommun

Läs mer om Språkveckan: https://www.sametinget.se/133282

Uppdaterad den 11 september 2019